Skip to main content
Zoeken

Home » Over ons » MVO & CO₂-prestatieladder

MVO & CO₂-prestatieladder

 

Beleidsverklaring milieu

Hacousto Protec neemt haar verantwoordelijkheid met maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zowel intern als extern probeert Hacousto Protec een goede balans te vinden tussen mens, planeet en winst. Voor ons betekent MVO investeren in onze bedrijfsactiviteiten. Vanuit onze visie en ons DNA analyseren wij continu of en hoe de inzet van slimme werkmethodieken en technologieën een bijdrage kunnen leveren aan het efficiënter en effectiever inrichten van processen met een positieve uitkomst op het milieu. Dit doen we zowel bij onze opdrachtgevers en leveranciers als binnen onze eigen organisatie.

We proberen te allen tijde de milieueffecten van onze activiteiten te reduceren en indien mogelijk zelfs kansen te creëren om te zorgen voor positieve effecten. Ons milieubeleid is er daarom op afgestemd dat onze zakelijke activiteiten op zodanige wijze worden uitgevoerd dat deze het milieu zoveel mogelijk ontlasten, zorgdragen voor de instandhouding van natuurlijke hulpbronnen, de hoeveelheid afval verminderen en verontreiniging van land, water en lucht voorkomen. Daarbij houdt Hacousto Protec zich aan de normen en milieueisen van haar moedermaatschappij Protec Fire Detection plc, die ISO 14001:2004 is gecertificeerd.

Het beleid van Hacousto Protec is erop gericht om wetgeving omtrent het milieu en alle andere geassocieerde eisen, die effectief en relevant zijn, blijvend te handhaven.

CO₂-prestatieladder

Als onderdeel van ons Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) heeft Hacousto Protec besloten om de CO₂-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in de CO₂-uitstoot van ons bedrijf. Door het maken van onze CO₂-footprint zijn onze belangrijkste emissiebronnen in kaart gebracht. Hacousto Protec communiceert ieder half jaar haar energiebeleid, CO₂-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern. Op dit moment behaalt Hacousto Protec het hoogst haalbare niveau op de CO₂-prestatieladder van SKAO (Stichting Klimaatvriendelijk Ondernemen), namelijk niveau 5:

A: Inzicht
Hacousto Protec heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO₂-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2013 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: Reductie
Hacousto Protec heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: Communicatie
Hacousto Protec communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: Participatie
Hacousto Protec neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO₂ in de sector of daarbuiten.

Meer informatie over de CO₂-prestatieladder is te vinden op de website van de SKAO.

Download hieronder de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Hacousto Protec:
CO₂-Bewust certificaat niveau 5
2.C.2 & 3.B.2 & 4.A.2 CO₂ Managementplan-v2.2
3.A.1 & 2.C.2 & 3.B.3 Communicatie en Participatie-v3
4.A.1 Scope 3 analyse 
CO2 reductieplan 2023
Communicatiebericht feb 2022
Ketenanalyse
Voortgang CO2 uitstoot

Download hieronder de oudere documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van Hacousto Protec:
Archief

Hacousto Protec doet mee aan de volgende initiatieven:
https://nlco2neutraal.nl
https://www.duurzameleverancier.nl/Scop 3 analyseScop 3 analyse

Meer weten?

Wilt u meer weten over onze MVO-aanpak of de CO2-prestatieladder? Neem dan contact met ons op.

 

Gerard van Osch
QHSE-manager Hacousto Protec

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail
Close Menu