Home » Renovatieproject groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland

Publicatiedatum: 12 januari 2021

RENOVATIE FRIESE SLUIS IN LEMMER. IN OUDE STIJL BEWAARD.

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen in Flevoland

Sluis voor sluis, brug voor brug gaat het GOBS-project verder. 16 december 2020 vond de oplevering van de Friese Sluis in Lemmer plaats. De Friese Sluis is een monumentaal bouwwerk uit de jaren 40. De uitdaging was te renoveren met moderne technieken, waarbij de oude bouwwerkstijl werd bewaard.

CENTRAAL BESTURINGS- EN BEDIENSYSTEEM
Vroeger werden de sluizen en bruggen op locatie bediend. In 2014 is de bediening overgegaan op bediening op afstand vanuit het provinciehuis in Lelystad, allemaal met verschillende systemen. Binnen het GOBS-project worden alle bruggen en sluizen geïntegreerd met een centraal besturings- en bediensysteem en een nieuw noodbedieningscentrale. Zo ook de Friese Sluis in Lemmer.

MODERNE COMMUNICATIETECHNIEKEN
Met het installeren van een omroep- en intercominstallatie, een aanmeldvoorziening en marifoons is de sluis voorzien van uitgebreide communicatievoorzieningen. Via het nieuwe centrale systeem kan men vanuit de meldkamer in het provinciehuis communiceren met de schippers in en rond de sluis en met de diverse technische ruimtes. Om de kwaliteit en spraakverstaanbaarheid van de omroep te waarborgen is een akoestisch ontwerp gemaakt. In dit ontwerp zijn de posities van de luidsprekers middels een computersimulatie in de omgeving bepaald.

De volgende renovatie in het GOBS-project is het opknappen van de Tollebekerbrug in Emmeloord. De servicemonteurs van Hacousto Communicatiesystemen zijn al druk in actie met de werkzaamheden. Verwachte opleveringsdatum 7 maart 2021.

Meer informatie over het GOBS-project via: https://www.croonwolterendros.nl/nl/projecten/groot-onderhoud-bruggen-en-sluizen-flevoland

Home » Renovatieproject groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland

Publicatiedatum: 21 oktober 2020

ARIE DE WITBRUG, TWEEDE STAP IN HET GOBS RENOVATIEPROJECT.

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen in Flevoland

Eind augustus startte men met de werkzaamheden bij de Arie de Witbrug op Urk. Afgelopen maandag 19 oktober werd de brug weer opengesteld voor de vaart en het verkeer. Wat is er gebeurt?

De Arie de Witbrug was toe aan onderhoud. Er is onder andere gebouwd aan een nieuw besturings- en bediensysteem, de wegindeling is aangepast en het asfalt vernieuwd. Hacousto Communicatiesystemen heeft haar bijdrage geleverd in het vervangen en inbedrijfstellen van de communicatievoorzieningen.

Als onderdeel van de oplevering zijn spraakverstaanbaarheidsmetingen uitgevoerd. Met het resultaat hebben we aangetoond te voldoen aan de gestelde functionele eisen en technische specificaties. Na de integratietest met het nieuwe besturings- en bediensysteem is het project weer overgedragen aan de provincie Flevoland.

De volgende stap in het GOBS project: de Friese Sluis in Lemmer. De renovatiewerkzaamheden zijn begin oktober gestart.

Publicatiedatum: 16 april 2020

URKERSLUIS, EERSTE OPLEVERING BINNEN GOBS RENOVATIEPROJECT.

Groot Onderhoud Bruggen en Sluizen in Flevoland

Het groot onderhoud- en renovatieproject van de bruggen en sluizen in Flevoland is gebundeld op zestien locaties in twee polders. In februari 2020 is er gestart met de renovatiewerkzaamheden aan de Urkersluis op Urk. De eerste sluis die binnen dit omvangrijke project zou worden gerenoveerd. Tijdens de werkzaamheden is de sluis met brug buiten bedrijf gesteld en vervolgens omgebouwd. Alle bruggen en sluizen die door provincie Flevoland bediend worden, krijgen een nieuw bediensysteem en een nieuwe noodbedieningscentrale. Voor de Urkersluis heeft Hacousto Protec de omroep- en intercominstallatie, de aanmeldvoorziening en de installatie van de marifoons voor haar rekening genomen. Na een geslaagde site acceptance test is de Urkersluis vorige week opgeleverd aan de opdrachtgever en wordt hij op 17 april as. opengesteld voor de vaart.

Het onderhoudsproject is een teamproject bestaande uit de aannemerscombinatie van  Croonwolter&dros-Hollandia Services, onderaannemers en leveranciers. De komende vier jaren moeten we gezamenlijk deze flinke opknapbeurt klaren. Binnen het team draagt elke organisatie de verantwoordelijkheid voor zijn of haar discipline en onderlinge afstemming met de andere partijen. Afstemming vindt plaats op basis van een ‘lean planning’. Waardoor de aaneenschakeling van werkzaamheden en activiteiten achtereenvolgens en op elkaar afgestemd worden.

Na de renovatie van de Urkersluis volgt in september 2020 de Arie de Witbrug op Urk en in oktober 2020 de Friese Sluis. Dat is helemaal in de noordpunt van de Noordoostpolder, vlakbij Lemmer. Alle 16 locaties worden zo achter elkaar gerenoveerd.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist.

Alex Angenent

Business Unit Manager Communicatiesystemen

+31 (0)6 51 78 01 09STUUR EEN E-MAILALLE INSIGHTS & EVENTS

Leave a Reply