Home » Safety » Service Level Agreements

Service Level Agreements.

Een ‘fit’ brandmeldsysteem op het moment dat het er om spant

Alles waarvan verwacht wordt dat het een topprestatie levert op het moment dat het nodig is, heeft onderhoud nodig. Hierop zijn geen uitzonderingen. Of het nu gaat om een auto, computer of brandmeldsysteem. Voor het optimaal functioneren hebben brandmeldsystemen aandacht nodig.  

De omstandigheden waarin een brandmeldsysteem zijn werk moet doen, kunnen zeer uiteenlopend zijn. De brandmelder of detectiepunt in een cleanroom vraagt in het kader van onderhoud een compleet andere aanpak dan een brandmelder/detectiepunt in een loods van een afvalverwerker. Naast de omgeving waarin de melders hun werk moeten doen, zijn ook de wensen en mogelijkheden van de gebruiker van het systeem een belangrijke factor waarmee rekening gehouden moet worden bij het samenstellen van een goed onderhoudspakket.

Het samenstellen van een goed onderhoudspakket voor uw brandveiligheid vraagt veel knowhow over de toegepaste apparatuur, de omstandigheden waarin het systeem moet functioneren en de wensen met betrekking tot het gebruik van het gebouw. Voor het primaire (productie-)proces is het van groot belang dat de brandveiligheid op orde is.

Een van onze diensten voor uw brandveiligheid is het samenstellen van Service Level Agreements (SLA). In deze overeenkomst leggen wij samen vast wat we van elkaar verwachten. Dit kan variëren van alleen standby tot volledige ontzorging, inclusief onderhoud en 24/7 storingsopvolging. Waarbij nagenoeg alles proactief voor u geregeld wordt.

In een Service Level Agreement (SLA) stemmen we specifieke wensen af op uw organisatie: hoe wilt u de inrichting van first en second line support? Wat zijn de vereiste response- en restore-tijden? Wanneer dienen software-updates en -upgrades worden doorvoert? Hoe zit het met managementrapportages? Hoe toont u aan dat u voldoende maatregelen genomen heeft in het kader van uw wettelijke zorgplicht? Indien wenselijk ondersteunen wij u ook graag bij de inrichting van de structuren om de continuïteit te borgen.

Service Level Agreement voor brandveiligheid

Uw voordeel van een Service Level Agreement voor brandveiligheid is het maatwerk dat aansluit op wensen, omstandigheden en mogelijkheden. U krijgt de beschikking over onze knowhow en verdiepen ons samen met u in hetgeen nodig is voor het instandhouden van uw brandveiligheid. Een SLA gaat dus veel verder dan een prijs voor het afstoffen en testen van melders. Wij informeren u over wijzigingen in de wet- en regelgeving die van invloed zijn op het brandmeldsysteem in uw object en de eventueel benodigde aanpassingen als gevolg van de ontwikkeling van uw organisatie. Met een SLA kunt u naar uw medewerkers/bezoekers laten zien dat u hun brandveiligheid serieus neemt en naar de overheid aantonen dat u maatregelen heeft genomen om te voldens aan uw zorgplicht.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist.

Wilt u meer weten over Service Level Agreements voor brandveiligheid? Neem dan contact met ons op.

Enrico Zonneveld

Sales Manager Brandbeveiliging

+31 (0)6 13 00 13 76STUUR EEN E-MAIL