Home » Corona Maatregelen

UPDATE 17 MAART 2020

HACOUSTO PROTEC – CORONA MAATREGELEN

“Maatregelen om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, leveranciers, stakeholders alsook de continuïteit van het bedrijf te beschermen.”

We hoeven niet uit te leggen, dat we in een bijzondere tijd beland zijn. Hoewel, misschien niet zozeer het virus, als wel de maatregelen die nodig zijn om het virus in te dammen. Ongelofelijk welke besluiten er binnen enkele dagen moeten worden genomen om de veiligheid en gezondheid te garanderen.

Sinds de verspreiding van het coronavirus in Europa zijn er binnen Hacousto Protec diverse preventieve maatregelen inwerking getreden. Er is geen enkel risico genomen. Binnen de organisatie is inmiddels een ‘Incident Response Team’ actief dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus volgt en het nationale en internationale Hacousto Protec beleid waar nodig aanpast.

Scheiden van afdelingen om besmetting binnen zones te houden
Bij alle te nemen maatregelen prevaleert de factor mens boven alles. Concreet betekent dat er alle mogelijke ontsmetting en contact vermijdende maatregelen worden genomen. Op basis van roosters worden door het eigen personeel meer dagelijks desinfecterende schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd.

Ook worden afdelingen van elkaar gescheiden op basis van zone-indelingen. Iedere afdeling werkt binnen de eigen zone, heeft een eigen toiletgroep en een eigen koffievoorziening. Alle afdelingen komen op verschillende tijden binnen en hebben op verschillende tijden pauze, dusdanig dat men niet met elkaar in aanraking komt. Het is niet toegestaan de eigen zone te verlaten. Een beperkt aantal collega’s met zone-overschrijdende werkzaamheden dragen een mondkapje en houden minimaal 2 meter afstand.

Ploegendienst en deurbeleid
Gezien het gezondheids- en bedrijfsbelang willen wij vooroplopen op de aanbevelingen van het RIVM. Dit betekent dat wij in ploegen gaan werken om onze minimale bezetting te garanderen. Onze ochtendploeg start om 6.30u tot 13.00u, de middagploeg werkt van 13.30 tot 20.00u. Wisselen is niet meer mogelijk, dat zou namelijk de kans op besmetting van een shift naar een andere shift mogelijk maken en dat willen nu juist met deze maatregel voorkomen.

Er is een afspraakverbod met externe partijen en alle sollicitatiegesprekken zijn gecanceld tot minimaal zes april as.

Fysieke scheiding Brabant en quarantaine
Gezien de huidige omstandigheden is er een fysieke scheiding gemaakt tussen onze Zuid-Hollandse bedrijfsvoering en onze Brabantse collega’s. Verder zullen collega’s die middels verlof of buitenlandse reizen terugkeren de eerste twee weken thuis in quarantaine doorbrengen.

Continuïteit van onze securitysystemen
Om de continuïteit van alle security en service systemen te blijven garanderen zal het Hacousto Protec Security & Service Operations Center (SOC) worden afgesloten van de overige werkplekken. Alleen de hoofdbeheerders hebben toegang tot het SOC, waardoor contact zo veel mogelijk wordt vermeden.

Waar nodig zullen wij de door de overheid of het RIVM aanbevolen maatregelen opvolgen. Mocht u tussentijds vragen hebben over onze preventie maatregelen, kunt u contact opnemen met ons Incident Response Team.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist Gerard van Osch.

Gerard van Osch

Manager QHSE Hacousto Protec

+31 (0)88 142 80 00STUUR EEN E-MAIL

Leave a Reply