Home » Preventieve maatregelen coronavirus

UPDATE 13 MAART 2020
Hacousto Protec geeft gehoor aan preventieve maatregelen coronavirus

Nu het coronavirus zich binnen Europa verder blijft verspreiden, zet Hacousto Protec diverse preventieve maatregelen inwerking. Dit besluit wordt genomen om de gezondheid van medewerkers, leveranciers, stakeholders alsook de continuïteit van het bedrijf te beschermen. Er wordt geen enkel risico genomen. Binnen de organisatie is inmiddels een ‘Incident Response Team’ actief dat de ontwikkelingen rondom het coronavirus volgt en het nationale en internationale Hacousto Protec beleid eventueel aanpast.

Ontsmetting en contact vermijdende maatregelen

Bij alle te nemen maatregelen prevaleert de factor mens boven alles. Concreet betekent dat er ontsmetting en contact vermijdende maatregelen worden genomen binnen het Hacousto Protec hoofdkantoor in Berkel en Rodenrijs. Extra desinfecterende schoonmaakwerkzaamheden worden twee dagelijks uitgevoerd en afdelingen worden van elkaar gescheiden.

Van ieder personeel en/of bezoeker wordt verwacht de algemene hygiënemaatregelen in acht te nemen. Deze zijn belangrijk om verdere verspreiding tegen te gaan: goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken.

Gezien het gezondheids- en bedrijfsbelang willen wij vooroplopen op de aanbevelingen van het RIVM. Voor nu betekent dit dat het deurbeleid ingesteld is op het ‘niet meer schudden van de handen’ en het ‘desinfecteren van de handen’. Afhankelijk van de pandemie dreiging kan dit beleid verder worden aangescherpt van temperatuuropname bij betreding van het gebouw tot een mogelijke toegangsweigering.

Brabant geeft gehoor aan oproep Rutte

Inwoners van Brabant geven gehoor aan de oproep om zoveel mogelijk thuis te werken. Dit moet helpen om het virus, dat in de provincie huishoudt, tot staan te brengen. Dit gaat ook op voor onze collega’s van dochterbedrijf Halin-CT uit het Brabantse Best. Gezien de huidige omstandigheden zal er een fysieke scheiding worden gemaakt tussen onze Zuid-Hollandse bedrijfsvoering en onze Brabantse collega’s. Onze installateurs en servicemonteurs zullen hun werkzaamheden tot aan de provinciegrenzen uitvoeren en personeel zal deels van huis uit werken.

Continuïteit van onze securitysystemen

Om de continuïteit van onze security en service systemen te blijven garanderen zal het Hacousto Protec Security & Service Operations Center (SOC) worden afgesloten van de overige werkplekken. Alleen de hoofdbeheerders hebben toegang tot het SOC, waardoor contact zo veel mogelijk wordt vermeden.

Waar nodig zullen wij de door de overheid of het RIVM aanbevolen maatregelen opvolgen. Mocht u tussentijds vragen hebben over onze preventie maatregelen, kunt u contact opnemen met ons Incident Response Team.

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist Gerard van Osch.

Gerard van Osch

Manager QHSE Hacousto Protec

+31 (0)88 142 80 00STUUR EEN E-MAIL

Leave a Reply