Home » Full IP Verpleegkundig Oproepsysteem

FULL IP verpleegkundig oproepsysteem: digitale vooruitgang in de zorg.

In het verbeteren van de dienstverlening aan patiënten, trekken zorginstellingen zich op aan digitale innovaties. Het verwachtingsniveau van de hedendaagse patiënt vraagt daar ook om. We spreken dan over eHealth: het gaat hier niet alleen om het breed geïntegreerde elektronisch patiëntendossier, maar ook om bijvoorbeeld videocommunicatie tussen arts en patiënt. En de talrijke apps waarmee patiënten hun eigen gezondheid kunnen monitoren.

Tegelijk zijn digitale voorzieningen cruciaal voor de veiligheid van de patiënt binnen ziekenhuizen, hospices, klinieken en verpleeghuizen. Met een goed werkend Verpleegkundig Oproepsysteem (VOS) worden hulpvragen direct opgemerkt en zijn van levensbelang op afdelingen waar patiënten intensief bewaakt moeten worden. Hoogwaardige digitale techniek verstevigt zodoende de grip van verpleegkundigen op hun patiënten. En voor Professionals die tijdig, efficiënt en correct moeten worden geïnformeerd over de ontwikkelingen in de gezondheidssituatie van de patiënten waar zij verantwoordelijk voor zijn.

Een smart ziekenhuisbed: voor een veilige, comfortabele en patiëntvriendelijke omgeving

Met het Hacousto Protec-verpleegkundig oproepsysteem kan de verpleging snel ter plaatse zijn: zowel bij hulp- als bij noodvragen. Hacousto Protec realiseert hiermee een veilige, comfortabele en patiëntvriendelijke omgeving. Stokpaardje is het Full IP VOS-systeem, waarmee elke nood- of hulpvraag direct bij de juiste verpleegkundige terechtkomt. Het systeem voldoet aan de Duitse VDE 0834-1 en 0834-2 norm en de CE-richtlijnen. In het systeem kunnen de taken flexibel verdeeld worden, zodat elk bed aan de handheld van de juiste verpleger gekoppeld wordt. Het systeem heeft een op IP gebaseerde Netrix-notificatie communicatieserver die de alarmen doorgeeft. Met deze server is het mogelijk om verschillende type berichten te verzenden en ontvangen. Deze kunnen afkomstig zijn van elk type apparaat of systeem.

Ook kunnen verschillende zorgsystemen tegelijkertijd worden verbonden op deze alarmserver, zoals:
– Dwaaldetectie (GGZ)
– Akoestische bewaking
– Uit-bed-signalering
– Speciale oproep units (gehandicapten)
– Medische apparatuur (infuus, cardio, etc.)

Digitale flexibiliteit

Op de meest kritische afdelingen liggen patiënten vaak alleen en worden alarmen van medische apparatuur uitgezet, zodat het op de kamer stiller is. Om ervoor te zorgen dat de alarmen van de medische apparatuur wel gesignaleerd worden, zijn ze direct aangesloten op het VOS-systeem. Vanaf dat moment wordt het VOS-systeem een MOS-systeem (medische oproep systeem). Het Full IP VOS-systeem biedt een unit met twee bewaakte ingangen die ‘fail save’ aangesloten worden, met resetknop. Betrouwbare medische-alarmering is van levensbelang: de veiligheid van patiënten staat altijd voorop. Een officieel MOS-systeem moet daarom worden gecertificeerd. Kennis van de digitale techniek aan bed is cruciaal en vereist een andere manier van werken door de verpleegkundigen ten aanzien van het aansluiten en testen van de alarmoproepen.

Display module

Het Full IP VOS-systeem is voorzien van een teampost met display. Hierop verschijnen alle oproepen binnen het VOS-systeem en met diverse kleuren worden de verschillende oproepsoorten weergegeven. De verpleegkundige kan hierdoor in een oogopslag zien hoeveel en welke oproepen er zijn. In geval van storingen of problemen met de communicatieserver laat de teampost als extra beveiliging een audiosignaal horen.

Een groot assortiment oproepunits

Het systeem beschikt over een groot assortiment oproepunits met verschillende functionaliteiten. Iedere zorginstelling werkt anders en het Hacousto Protec verpleegkundig oproepsysteem kan naar eigen wens worden samengesteld. Binnen het assortiment is er op de kamer een keuze tussen een IP, local bus (4 draads-systeem) en standaard schakelmateriaal. Het gebruik blijft gelijk ongeacht de configuratie. De oproepunits van het VOS-systeem maken gebruik van een standaard productlijn, waardoor het eenvoudig is om de units te combineren met lichtknoppen en wandcontactdozen. Alle units passen in een U50 standaard inbouwdoos.

Koppelen

Het Full IP VOS-systeem kan ook gekoppeld worden aan niet medische systemen, zoals brandmeld- en inbraaksystemen. De dienstdoende medewerkers ontvangen de meldingen direct op hun handheld of smartphone, zodat de veiligheid van de patiënten gewaarborgd blijft. Een patiëntenoproep kan een hulpvraag of een noodvraag zijn. Binnen het VOS-systeem is het mogelijk om een spraakverbinding tussen de verpleging en de patiënt tot stand te brengen. Zo voorkomen we onnodig lopen. Eventuele materialen kunnen direct meegenomen worden naar de patiënt wanneer hij/zij dorst heeft, naar het toilet moet of pijn heeft. Om spraakverbinding tot stand te brengen, is geen telefoonkoppelaar nodig. Het systeem koppelt de spraakunit aan een PABX- of SIP-server, waarmee het een interne lijn wordt. Er zijn geen beperkingen voor het aantal gelijktijdige gesprekken.

Meten is weten

Om onder- en overbezetting te voorkomen, is het mogelijk het verpleegkundig oproepsysteem te voorzien van een loggingserver. Hiermee kan de geïnvesteerde tijd per patiënt worden gemeten en is het inzichtelijk hoe snel men reageert op een oproep. Hiermee optimaliseert Hacousto Protec de zorg, lokaliseren wij eventuele fouten en kunnen we juridische kwesties onderbouwen met feiten. De loggingserver biedt de mogelijkheid tot het registreren en opvragen van de duur, het type, de assistentie, de nood en de annulering van de oproep. Het systeem geeft een gedetailleerde samenvatting van de data. Met deze informatie is het mogelijk om de juiste bezetting van het personeel te realiseren. De loggingserver is webbased. Rapporten kunnen op ieder moment, op elke pc binnen het netwerk, via de browser door een geautoriseerd persoon worden geraadpleegd.

Alle intelligentie van het VOS-systeem is ondergebracht in de IP-units. Dit maakt een centrale overbodig. De IP-units communiceren direct met de communicatieserver. Het VOS-systeem biedt hierdoor een flexibele oplossing voor het oproepen van de verpleging, waarbij de communicatie tussen de server en de IP-unit van de kamer via een datanetwerk tot stand komt. De oproepunits bieden volledige flexibiliteit in de structuur van het netwerk. Door de digitale technieken verbruikt het systeem minder energie dan alternatieven in de markt.
De Hacousto Protec IP-units in de kamer maken gebruik van een bestaand LAN-structuur. Hiermee wordt duur installatiewerk voorkomen. Ook binnen renovatie trajecten biedt het VOS-systeem veel voordelen, omdat bestaande bekabeling gebruikt kan worden. Bovendien gaat de installatie van het VOS-systeem niet gepaard met hinder. Alle intelligentie is geïntegreerd binnen de oproepunit, zodat er geen externe hardware nodig is om met het systeem te werken.

Registreren zorgtaken bespaart tijd en voorkomt fouten

Het is mogelijk om zorgtaken in het VOS-systeem te registeren. Wanneer het zorgpersoneel aangeeft in een kamer aanwezig te zijn, worden de geplande taken van de patiënt of bewoner weergegeven op de display-unit in de kamer. In het systeem kunnen de zorgtaken worden geaccordeerd en vastgelegd. Dit bespaart veel tijd. Het verpleegpersoneel op de teampost kan de oproepen op de afdeling bekijken. Mocht er minder personeel aanwezig zijn, dan kan een teampost meerdere afdelingen tonen. De teampost laat alle lopende oproepen zien en kan desgewenst ingrijpen.

Tijdens renovatieprojecten kan de bestaande bekabeling worden gebruikt, mits heel en storingvrij. Met de local bus (4 draad) units, wordt het systeem weer volledig bewaakt. Elk soort bekabeling met een minimum van 2 x 2 x 0,5mm (afhankelijk van de afstand) ongeacht de infrastructuur, inbus of stertopologie voldoet. Hierdoor kunnen de units zonder veel hinder worden geïnstalleerd.
Het VOS-systeem biedt een handige local (4 draad) bus I/O module, waarop het meeste bestaande schakelmateriaal aangesloten kan worden. Wanneer hiervoor wordt gekozen, hoeft alleen het ingenieuze deel van het oproepsysteem te worden vernieuwd.
Doordat alle intelligentie in de IP-units is gebouwd, communiceren ze onderling met de communicatieserver. Extra investeren in hard- of software is derhalve niet nodig en voorkomt meerdere contactpersonen.

Op weg naar een full IP VOS-systeem passend bij uw organisatie

Om te komen tot een goed werkend Full IP VOS-systeem start Hacousto Protec met een uitgebreide inventarisatie van de wensen en mogelijkheden. Hierbij kijken wij onder andere naar het materiaal, de bekabeling en communicatiemiddelen. Het aantal te verwachten en het soort zorgoproepen bepaalt de hoeveelheid benodigde oproepunits en functionaliteiten.
Op basis van de inventarisatie stelt Hacousto Protec een gedetailleerd plan van aanpak per afdeling op. Vanzelfsprekend sluit het Full IP VOS-systeem naadloos aan op de werkprocessen binnen de organisatie. Ook zorgen wij ervoor dat er tijdens de implementatie geen hinder voor de zorgtaken ontstaan.

Voordelen van het full-ip VOS-systeem:

  • Verbonden systemen
  • Bespaar tijd
  • Gebruikersgemak
  • Altijd bereikbaar
  • Flexibiliteit
  • Besparen op bekabeling

Meer weten?

Enthousiast geworden over het full ip VOS-systeem?

Neem contact met Jeroen Ligterink voor meer info.

Jeroen Ligterink

Manager PSI & Security Projects

+31 (0)88 142 85 00

ALLE INSIGHTS

Leave a Reply