Home » Brandveiligheid bij Academy Bartels

BRANDBEVEILIGING BIJ ACADEMY BARTELS

Als staleigenaar is brand in de paardenstal de grootste nachtmerrie

Academy Bartels is het familiebedrijf van de bekende dressuuramazones Tineke Bartels en Imke Schellekens-Bartels. Het bedrijf is voor mensen met een enorme passie voor paarden, met trainingsarrangementen en evenementen op alle niveaus. Tot en met Olympisch niveau vinden dressuurruiters hier de beste begeleiding en trainingsmogelijkheden. Ruiters zowel nationaal als internationaal trainen en logeren hier vaak met eigen paard.

De familie Bartels kwam met het brandveiligheid vraagstuk terecht bij Protec Brandbeveiliging. Gijs Bartels, algemeen directeur vertelt: “Als staleigenaar is brand in de paardenstal de grootste nachtmerrie. Schade, bedrijfscontinuïteit en bovenal de zorg voor de gezondheid en welzijn van onze ruiters, paarden en logé paarden maken brandveiligheid cruciaal.”

Aanpak

Op landgoed Culitsrode in Hooge Mierde bevinden zich ontvangst- en cursusruimtes, logiesgebouwen, appartementen, stallen en rijhallen en een buitenterrein van twaalf hectare. In de ontvangst- en cursusruimtes en de logiesgebouwen van het landgoed waren een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie een vereiste. Tijdens de gesprekken met Protec werd als eerste een Programma van Eisen (PvE) opgesteld waarin werd vastgelegd waaraan de installaties moesten voldoen op last van de eisende partijen (lokale overheid en de verzekeraar). Ook de wensen van de familie Bartels zijn opgenomen in dit PvE. Vervolgens zijn de ontwerpen uitgewerkt en de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie aangelegd.

Oplossing

Zo werden er twee brandmeldcentrales, diverse melders, nevenindicatoren en een ontruimingsalarminstallatie (type B) geplaatst in de ontvangst- en cursusruimtes. In overleg met de bevoegde autoriteit en ter voorkoming van stress bij de paarden zijn de gebieden waar de paarden staan en lopen voorzien van optische signaalgevers. Omdat de appartementen en het logiesgebouw vaak door buitenlandse gasten worden gebruikt, zijn beide gebouwen voorzien van een ontruimingsalarminstallatie type B+ Luid. Een ontruimingsalarminstallatie type B+ wordt voorzien van een ‘slow-whoop’ alarmsignaal en een gesproken-woord-instructie in twee talen (Nederlands en Engels)

Gijs Bartels vertelt verder: “Installatie- en montagewerkzaamheden worden door onze huisinstallateur uitgevoerd. Protec heeft de installateur intensief begeleid en advies gegeven over de voorwaarden waaraan de brandmeld- en een ontruimingsalarminstallatie diende te voldoen. Vervolgens heeft Protec heeft de gehele installatie door een onafhankelijk inspectiebureau met een positieve beoordeling laten inspecteren. Tijdens de projectrealisatie is er uitvoerig contact geweest met de projectleider van Protec. Niet alleen met betrekking tot de voortgang van het project, maar zeker ten aanzien van mogelijke veiligheidsrisico’s.”

Meldkamerdiensten naar de Nederlandse Veiligheidsdienst
(NL-VD)

Beide aangebrachte brandmeldinstallaties hebben een doormelding naar de meldkamer van de Nederlandse Veiligheidsdienst (NL-VD). Storing- en brandmeldingen worden door middel van een mobiele applicatie en een telefoongesprek aan de interne alarmorganisatie doorgegeven. Op het moment dat zich een incident, calamiteit of noodsituatie voordoet kan de meldkamer snel en adequaat reageren en vervolgacties inzetten.

Installatie is één maar borgen is twee

Risicobeheersing bij brandveiligheid in stallen maakt service- en onderhoud van de installaties een vereiste. Installatie van de brandmeld- en ontruimingsinstallatie is één maar borgen is twee. Met Academy Bartels is er daarom een service en onderhoud overeenkomst gesloten om de installaties in de toekomst in optimale staat te houden.

Snelle, veilige en georganiseerde evacuatie

Een slow-whoop is een alarmsignaal dat begint met een trage, lage toon en klimt langzaam op naar een hoge toon en herhaalt dat zo lang nodig is. Een slow-whoop wordt vooral in Nederland toegepast, waardoor buitenlandse gasten niet altijd weten hoe ze hierop zouden moeten reageren. In combinatie met gesproken-woord-instructie in twee talen is de bedoeling veel duidelijker. Dit moet een snelle, veilige en georganiseerde evacuatie van de in het gebouw aanwezige personen zonder paniek mogelijk maken. Essentieel om letsel, schade of erger te voorkomen.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Ijsbrand Kruithof

Business Unit Manager Brandbeveiliging

+31 10 511 99 20STUUR EEN E-MAIL