Home » Communicatiemiddelen Noord/Zuidlijn Amsterdam

Communicatiemiddelen Noord/Zuidlijn Amsterdam.

Met de officiële opening van de Noord/Zuidlijn (Metrolijn 52) door burgemeester Femke Halsema is de bereikbaarheid binnen de gemeente Amsterdam aanzienlijk vergroot. De lijn loopt van Amsterdam-Noord onder het centrum van Amsterdam door naar station Zuid. Bij complexe infrastructurele projecten van deze grootte komen veel brandveiligheidsaspecten kijken. De gemeente verwacht dat 121.000 mensen dagelijks met de nieuwe metrolijn zullen reizen en het is van essentieel belang dat hun veiligheid niet in het geding komt.

Safe haven-principe

De gemeente Amsterdam en de bouwcombinatie VIA waren zich voor aanvang van de bouw als geen ander bewust van het bouwbesluit en de eisen op het gebied van branddetectie en ontruiming. De eisen voor brandveiligheid van de Noord/Zuidlijn zijn gebaseerd op het safe haven-principe. Dat houdt in dat een brandende metro, ook als er brand tussen de stations ontstaat, altijd een station kan bereiken. Dit geeft de beste vlucht- en ontruimingsmogelijkheden voor de reiziger. Maar hoe richt je een communicatiesysteem in dat voldoet aan de wettelijke normen alsook hoorbaar is voor de reizigers tijdens de dagelijkse piek- en dalmomenten? Met die vraag klopte de gemeente Amsterdam aan bij Hacousto Protec.

Systems engineering

Binnen Hacousto Protec maken wij tijdens het ontwerpproces van communicatiemiddelen gebruik van Systems engineering. Onderdeel hiervan was een akoestische simulatie waarmee Hacousto Protec op voorhand aantoont dat het communicatiesysteem (reizigersinformatie) onder alle omstandigheden verstaanbaar is voor de reizigers. Wij kijken niet alleen naar de montagemogelijkheden, maar ook naar de hele inpassing van het geluid binnen de omgeving. Aan de hand van de stationstekeningen en kenmerken zoals gebruikte materialen heeft Hacousto Protec een 3D computermodel opgesteld. Met dit model konden de verwachte akoestische resultaten worden voorspeld, welke tijdens de opleverproeven ook zijn aangetoond. Het resultaat was ruim voldoende om te komen tot een volledige certificering op alle stations.

Spraakverstaanbaarheid

Op alle stations zijn spraakverstaanbaarheidsmetingen door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij uitgevoerd. Spraakverstaanbaarheid is een vak op zichzelf. Je kunt je voorstellen dat er tijdens de dag bepaalde momenten zijn dat er relatief veel geluid is op de metrostations. Zo zijn er tijdens de spits meer mensen aanwezig op het station en dan dient er op een hoger volume omgeroepen te worden. Op de 7 stations zijn 25 meetmicrofoons en maar liefst 1.373 luidsprekers geïnstalleerd. Op basis van de omgevingsgeluidsregistratie wordt het volume aangepast, zodat het hoorbaar is voor alle reizigers en niet tot overlast leidt voor omwonenden.

Infographic: De specificaties van dit Hacousto Protec project

amsterdam noordzuidlijn veiligheid, gvb amsterdam hacousto protec, referentie hacousto protec

Het resultaat

Hacousto Protec was verantwoordelijk voor de levering en inbedrijfstelling van de communicatiemiddelen: de reizigersomroep, de (nood)intercom en de ontruimingsalarminstallatie NEN2575 type A (gesproken woord). Naast het projecteren en leveren van de luidspreker projectie en de centrale apparatuur, zijn deze ook door Hacousto Protec inbedrijfgesteld, ingeregeld en opgeleverd. Alex Angenent, Business Unit Manager van Hacousto Communicatiesystemen vult aan: “VIA heeft voor Hacousto Protec gekozen, omdat wij de beste overall oplossing konden leveren. Onze jarenlange ervaring in dit werkveld, kennis van techniek en verificatie van de geboden oplossing door middel van Systems engineering zijn van doorslaggevend belang geweest.

Meer weten?

Neem contact op met onze Communicatiesystemen expert.

Of het nu gaat om een industriële werkomgeving, theater, koelruimte, luchthaven of een zeer stoffige ruimte, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing.

Alex Angenent

Business Unit Manager Communicatiesystemen

BEL MIJSTUUR EEN E-MAIL