Hacousto Protec levert aan de Blankenburgverbinding

De Blankenburgverbinding is een onmiskenbaar sterk staaltje civiele en maritieme engineering. De nieuw aan te leggen A24 is een vier kilometer lange aaneenschakeling van technische bouwwerken. Door de A20 bij Vlaardingen met de A15 in het Rotterdamse havengebied te verbinden zal het traject een grootse impact hebben op de bereikbaarheid en economie van de hele Rotterdamse regio.

In opdracht van Rijkswaterstaat realiseert BAAK, aan de bouwcombinatie van Ballast Nedam, DEME en Macquarie Capital, deze nieuwe, indrukwekkende verbinding. Deze zal onder meer twee knooppunten, een landtunnel en een tunnel onder het Scheur (Nieuwe Waterweg) bevatten. Naast de bouwtechnische uitdagingen moest BAAK ook op zoek naar een partner die de techniek kan bieden voor de verbindende schakel tussen de bediening, besturing en bewaking van de tunnels met de centrale verkeersleiding van Rijkswaterstaat. Zo kwam men terecht bij Hacousto Protec.

Vertrouwen
De samenwerking met Hacousto Protec is ondertussen een feit en zo mochten we samen met Bertus van Jaarsveld, Uitvoeringsmanager TTI en Fred Isselaar, Inbedrijfsteller bij BAAK op werkbezoek op het bouwterrein van de ‘Hollandtunnel’ (landtunnel). Op het bouwterrein zie je een aaneenschakeling van technische bouwwerken, noeste arbeid en expertise. Bertus van Jaarsveld vertelt: “Regio Rotterdam is één van de economische kerngebieden van Nederland. Men verwacht dat het verkeer op de snelwegen tussen 2010 en 2030 met ongeveer 35-40% zal groeien. Prognoses voor 2030 laten zien dat dit ondere andere voor vertragingen zorgt op de A4 (Beneluxtunnel), A15 en A20. De Blankenburgverbinding moet de snelwegen en het verkeer vanaf de Maasvlakte gaan ontzien.”

De oplossing
“In 2017 zijn we gestart met het Voorlopig Ontwerp (VO) van de verbinding”, vertelt Bertus verder. “En in 2018 met het Definitief Ontwerp (DO). Na afronding van het DO zijn we in gesprek gegaan met Hacousto Protec. Naast een partij met een goede prijs/kwaliteit verhouding zochten we een partner waarin we vertrouwen hadden. Door Hacousto Protec al tijdens het ontwerpproces te betrekken is er commitment naar elkaar ontstaan en kunnen we bijsturen waar nodig. Gezamenlijk zijn we tot het Uitvoerings Ontwerp (UO) van geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen gekomen. Vanuit de Verkeerscentrale Rhoon van Rijkswaterstaat kunnen we de tunnels gaan bedienen en bewaken”.

Vanuit de functionele eisen van de Landelijk Tunnelstandaard voor bediening en beheer is de CCTV en audio softwarekoppeling gelegd tussen de zogeheten 3B besturingsfuncties en de verkeerscentrale.  De 3B software automatiseert de bedien-, besturing- en bewakingsfuncties van de Blankenburgverbinding. Logische Functie Vervullers (LFVs), omroep, CCTV, VIS, intercom en telefonie worden ontworpen, geleverd, getest en functioneel opgeleverd. Tijdens het ontwerpproces wordt de ketenfunctionaliteit vanaf de werkplek (UWW) tot en met het component in de tunnel gezamenlijk met de engineers van Hacousto Protec en BAAK uitgewerkt tot een toekomstbestendig audio en CCTV systeem.

Veiligheidsnorm Landelijke Tunnelstandaard
In het geval van een calamiteit, incident of stilstand in de tunnels en op het traject dient het noodschema en de hulpdiensten direct ingezet te kunnen worden, zeker als elke seconde telt. Camera’s kunnen zowel lokaal als in de verkeerscentrale worden gemonitord. Het geïnstalleerde intercomsysteem in de tunnels bestaat uit noodtelefoons bij iedere hulpkast en intercoms bij verkeersdoorgangen en technische ruimten. Zo kunnen weggebruikers snel contact leggen met de verkeerscentrale.

Met de omroepinstallatie kan de verkeerscentrale snel en gericht gesproken boodschappen en instructies naar de weggebruikers sturen in de tunnels, toeritten en doorgangen. Hiermee worden weggebruikers snel en specifiek geïnformeerd bij een calamiteit, incident of stilstand. De tunnels worden voorzien van specifiek door Hacousto Protec ontwikkelde luidsprekers om een hoge geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid te waarborgen. Voor de interne communicatie verzorgt Hacousto Protec ook de telefooninstallatie waarmee binnen het gehele object het (technisch) personeel met elkaar en met de verkeerscentrale kan communiceren.

De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld voor het verkeer.

“Door Hacousto Protec al tijdens het ontwerpproces te betrekken zijn we gegarandeerd van de commitment naar elkaar en kunnen we bijsturen waar nodig”, Bertus van Jaarsveld (Engie), Uitvoeringsmanager TTI. 


Blankenburgverbinding in vogelvlucht.

Meer weten?

 

Of het nu gaat om bruggen, tunnels, stations, theaters, winkelcentra of andere objecten, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing om de veiligheid te optimaliseren. Wilt u meer weten over het vergroten van de veiligheid? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail