Home » Overzichtelijk ontruimen bij NAM

Overzichtelijk en controleerbaar en ontruimen bij de NAM.

De Nederlandse aardolie Maatschappij, kortweg NAM, zorgt voor warmte en brandstof. Het bedrijf heeft als missie het op duurzame wijze opsporen en winnen van gas en olie binnen Nederland, inclusief het Nederlandse deel van de Noordzee. De NAM is voor de helft eigendom van het Brits-Nederlandse Shell en voor de helft van het Amerikaanse bedrijf ExxonMobil en produceert ongeveer 75 procent van het aardgas dat in Nederland wordt gewonnen.

De vraagstelling

Een gedegen ontruimingsplan; binnen het continue streven naar het hoogst mogelijke veiligheidsniveau past een gedegen ontruimingsplan. Met de groei van 35 medewerkers naar 350 en op het hoogtepunt van de werkzaamheden bijna 800 vraagt dat om een andere aanpak, want in een noodsituatie wil je natuurlijk dat al die 800 mensen snel en veilig het terrein verlaten. De geplande ontruimingen van het huidige aantal medewerkers verliep tot voor kort op zich prima, alleen de registratie van aanwezigen liet te wensen over. Dit gebeurde via Excel-lijsten. Het gevolg was dat het bij ontruimingsoefeningen veel tijd kostte om alle lijsten door te nemen om zeker te weten dat iedereen het terrein veilig had verlaten. Dat vond NAM natuurlijk niet wenselijk en wilde ze verbeteren.

Als Technology partner van G4S is Hacousto Security Systems benaderd. Met bewaking, opleiden van de BHV-organisatie, security managementsystemen, toegangscontrole, inbraaksignaleringssystemen, CCTV, intercomposten, mobiele surveillance wordt NAM optimaal ondersteunt op tal van winnings-, opslag- en distributielocaties.

Onze oplossing

Wij hebben NAM een voorbeeldproject voor een snel en betrouwbaar ontruimingssysteem gepresenteerd. In het kort houdt het systeem in dat door digitale aanwezigheidsregistratie, in combinatie met een persoonlijke toegangsbadge en een afmeldsysteem bij een calamiteitenzuil buiten het terrein, er snel en efficiënt geregistreerd wordt wie het terrein verlaten heeft – en wie dus eventueel niet.’

De calamiteitenzuil registreert dat de betreffende medewerkers buiten op de veilige verzamelplaats zijn en dus niet meer op het terrein. Op dat moment wordt het dus aftellen: uiteindelijk houd je vijf personen over, dat zijn dan drie medewerkers in de controlekamer en twee BHV’ers van NAM.

Voordelen

Het nieuwe systeem betekent een grote vooruitgang, omdat we nu geen uren, maar minuten nodig hebben om te weten waar iedereen is. Gemiddeld kan iedereen tijdens de maandelijkse geplande ontruiming tussen de 7 en 10 minuten na het ontruimingsalarm weer aan het werk. Voor de beveiligers van G4S is het ook een verbetering, omdat zij nu niet in de weer hoeven met geprinte lijsten, maar zich alleen hoeven bezig te houden met een soepele en snelle ontruiming. Zij voorkomen dat mensen het terrein op gaan – in theorie zou dat kunnen omdat in geval van een calamiteit alle poorten open gaan – en zij begeleiden de mensen die van het terrein komen naar de calamiteitenzuil en wijzen hen op de plek waar de medewerkers hun badge moeten houden. Het is een mooie samenwerking, waarbij niet alleen de techniek geleverd is, maar ook het advies.

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.

Of het nu gaat om een industriële werkomgeving, theater, koelruimte, luchthaven of een zeer stoffige ruimte, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing.

Wijnand Groen

Business Unit Manager Communicatiesystemen

BEL MIJSTUUR EEN E-MAIL