Videobewaking helpt Nuon bij imago

Home » Video helpt Nuon bij imago

Nuon, onderdeel van het internationale energieconcern Vattenfall is een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland. Nuon produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en behoort tot de top drie van de Nederlandse energiebedrijven. De ca. 4400 medewerkers van Nuon werken op verschillende locaties in Nederland, met in Amsterdam het hoofdkantoor. Nuon’s visie is het vinden van de balans tussen: betrouwbaarheid van levering, betaalbaarheid van energie en een zo duurzaam mogelijke energieproductie.

 

De vraagstelling
Alle centrales van Nuon zijn efficiënt ingericht en veel distributielocaties zijn onbemand. Hierdoor had Nuon te beperkt zicht op de oorzaken van het vandalisme en de hanggroepen waarmee zij geconfronteerd werd. Om het onveilige gevoel weg te nemen en het imago van Nuon geen schade te laten oplopen, wilde Nuon haar onbemande distributielocaties voorzien van video-observatie. Als één van de preferred suppliers van Nuon werd ook Hacousto Protec gevraagd om advies te geven.

 

Onze aanpak en oplossing
Het plan van aanpak van Hacousto Protec is een gestandaardiseerde aanpak en kenmerkt zich door een vijftal succesfactoren. Een van deze succesfactoren is het verifiëren van de eisen en het borgen van het proces waardoor de kwaliteit van de gehele keten vanaf de camera, via het netwerk, naar de videomanagementsoftware en de videocontentanalyse geborgd zijn. Deze aanpak in combinatie met de juiste prijs-kwaliteitverhouding heeft de doorslag gegeven om te kiezen voor Hacousto Protec. Op 20 regionale productielocaties en twee centrale locaties in Amsterdam en Utrecht hebben we decentrale video-observatiesystemen gerealiseerd die centraal gemonitord en gemanaged kunnen worden.

 

Veilig werken
Veiligheid is één van de drie kernwaarden. Nuon wil zorgen voor een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving. Het werken op een productielocatie van Nuon gebeurt onder strikte veiligheidseisen waarbij alle procedures in acht genomen moeten worden. Door het veilig werken een integraal onderdeel te laten zijn van het plan van aanpak heeft Hacousto Protec de processen optimaal geborgd.

 

Meer weten over Vattenfall? Bezoek de website: www.vattenfall.nl

Meer weten?

Neem contact op met onze security-experts.
Of het nu gaat om een videomanagementsysteem voor bediening op afstand, complexe toegangscontrole of inbraakdetectie voor een gebouw of terrein, als gecertificeerde en merkonafhankelijke partner ondersteunen wij u bij de invulling van uw beveiligingsvraagstukken.

 

Edwin Schriel
Key Account Manager Security

+31 (0)88 1428 000Stuur een e-mail
edwin schriel, hacousto protec, videotechniekspecialist