Home » Video helpt Nuon bij imago

Video helpt Nuon bij imago.

Nuon, onderdeel van het internationale energieconcern Vattenfall is een energieonderneming, die circa 2 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland.Nuon produceert en levert elektriciteit, warmte, koude en gas en behoort tot de top drie van de Nederlandse energiebedrijven.Bij Nuon werken ongeveer 4.400 medewerkers (FTE’s). Nuon heeft verschillende locaties in Nederland. Het hoofdkantoor van Nuon staat in Amsterdam. Uitgangspunt van bedrijfsvoering van Nuon is het vinden van de balans tussen: betrouwbaarheid van levering, betaalbaarheid van energie en een zo duurzaam mogelijke energieproductie.

De vraagstelling

Alle centrales van Nuon zijn efficiënt ingericht en veel distributie locaties zijn onbemand. Hierdoor had Nuon te beperkt zicht op de oorzaken van het vandalisme en de hanggroepen waarmee zij geconfronteerd werd. Om het onveilige gevoel weg te nemen en het imago van Nuon geen schade op te laten lopen, wilde Nuon haar onbemande distributielocaties voorzien van video-observatie.Als een van de preferred supplier van Nuon werd ook Hacousto Videotechniek gevraagd om advies te geven.

Onze aanpak en oplossing

Het Plan van Aanpak van Hacousto is een gestandaardiseerde aanpak welke zich kenmerkt door een vijftal succesfactoren. Een van deze succesfactoren is het verifiëren van de eisen en het borgen van het proces waardoor de kwaliteit van de gehele keten vanaf de camera, via het netwerk, naar de video management software en de video content analyse geborgd zijn. Deze aanpak in combinatie met de juiste prijs kwaliteit verhouding heeft de doorslag gegeven om te kiezen voor Hacousto. Op 20 regionale productie locaties en de 2 centrale locaties in Amsterdam en Utrecht hebben we decentrale video observatiesystemen gerealiseerd welke centrale gemonitord en gemanaged kunnen worden.

Veilig werken

Veiligheid is een van de 3 kernwaarden. Nuon wil zorgen voor een veilige, gezonde en inspirerende werkomgeving. Het werken op een productielocatie van Nuon gebeurt onder strikte veiligheidseisen waarbij alle procedures in acht moeten worden genomen. Door het veilig werken een integraal onderdeel te hebben laten maken van het Plan van Aanpak heeft Hacousto de processen optimaal geborgd.

Meer weten over Vattenfall? Bezoek de website: www.vattenfall.nl

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist.

Edwin beantwoordt graag al uw vragen!

Edwin Schriel

Accountmanager Videotechniek

BEL MIJSTUUR EEN E-MAIL