Video-scrum bij gemeente Utrecht

Home » Video Scrum bij gemeente Utrecht

Het stadskantoor is het centrale punt waar inwoners van Utrecht terecht kunnen voor bijna alle gemeentelijke diensten en producten. Het nieuwe kantoor biedt onderdak aan meerdere gemeentelijke organisatieonderdelen, die verdeeld waren over verschillende locaties in de stad. Ook het College van Burgemeester en Wethouders is verhuisd naar het stadskantoor. In het nieuwe gebouw zijn 2.500 werkplekken. Omdat een deel van de medewerkers in deeltijd werkt en omdat medewerkers geen vaste werkplek meer hebben, is dat voldoende voor in totaal zo’n 3.000 medewerkers.

 

De vraagstelling
Nu alle 2500 ambtenaren onder één dak zitten in het nieuwe stadskantoor en allemaal op het hetzelfde netwerk werken, ontstaat de behoefte en wens om de werking van het netwerk te monitoren en de applicaties te visualiseren en te presenteren op een videowall. Om snel en adequaat te kunnen handelen bij problemen (alerts, netwerkbelasting, inbreuk, aanvallen op het netwerk, controle op beveiliging) dienen meerdere mensen tegelijk op dezelfde schermen te kunnen werken, waardoor taken makkelijk van elkaar over te nemen zijn.

 

De oplossing via scrum-sessies
Als preferred supplier en relatie van de gemeente Utrecht is Hacousto Protec gevraagd mee te denken in dit vraagstuk. Hierbij hebben wij een plan van aanpak voorgesteld voor de realisatie van een videowall dat gebaseerd was op het deelnemen aan scrumsessies. Tijdens deze scrumsessies hebben we samen met het projectteam van de gemeente de aansturing van de software en het schakelen tussen de verschillende applicaties in beeld gebracht. Tijdens de scrumsessies bleek het bijeen brengen van de twee werelden, ICT en video, een uitdaging op zich, en heeft voor beide partijen nieuwe ervaringen opgeleverd.

Meer weten?

Neem contact op met onze security-experts.
Of het nu gaat om een videomanagementsysteem voor bediening op afstand, complexe toegangscontrole of inbraakdetectie voor een gebouw of terrein, als gecertificeerde en merkonafhankelijke partner ondersteunen wij u bij de invulling van uw beveiligingsvraagstukken.

 

Guido van Breen
Business Line Manager Security

+31 (0)88 1428 000Stuur een e-mail