Home » Eerste Loopdrivesysteem in Belgie

Publicatiedatum: 26 oktober 2021


EERSTE LOOPDRIVESYSTEEM
IN BELGIË.

Park & Rides Oosterweelverbinding in Antwerpen voorzien van 4EVAC ontruimingsalarminstallaties en loopdrive systemen.

In Antwerpen wordt gewerkt aan één van Europa’s grootste infrastructuurprojecten van dit moment: de Oosterweelverbinding. De Oosterweelverbinding sluit de Ring om Antwerpen en zal de doorstroom en inpassing van de bestaande Ring verbeteren. Het is een ambitieus en complex project en sluit aan bij een reeks bredere en noodzakelijke ingrepen gericht op duurzame en filevrije mobiliteit. Zo wordt er geïnvesteerd in meerdere Park & Rides (P+R) voorzieningen. Voor de beveiliging van de P+R’s ging securitybedrijf ‘The Belgian’ op zoek naar een partij die het ontruimingsalarmvraagstuk voor haar rekening kon nemen. Zo kwam men terecht bij het Nederlandse 4EVAC.


FIRST LOOPDRIVE SYSTEM
IN BELGIUM.

Park & Rides at the Oosterweel connection in Antwerp will be equipped with 4EVAC evacuation alarm installations and loopdrive systems.

At the moment one of Europe’s largest infrastructure projects is being developed in Antwerp: the Oosterweel connection. The Oosterweel connection involves closing the Antwerp Ring and improving the flow and integration of the existing Ring. It is an ambitious and complex project and ties in with a series of broader and necessary interventions aimed at other forms of mobility, which are more sustainable and also congestion-free. For example, investments are made in Park & Rides (P+R) facilities. For the P&R’s the security company ‘The Belgian’ went in search of a party that could take care of the evacuation alarm issue and collaborated with the Dutch 4EVAC.

De oplossing
In de P+R voorzieningen zullen de 4EVAC ontruimingsalarminstallaties (OAI) en de loopdrive bewakingsmodules worden geplaatst. Hiermee komt 4EVAC tegemoet aan de vraag naar een compact en modulair systeem. De loopdrive bewakingsmodule wordt per verdieping geïnstalleerd. De P+R’s voldoen hiermee aan de eisen voor functiebehoud van transmissiewegen (geluidswegen).

Eisen voor functiebehoud
De transmissieweg van een OAI moet tijdens een brand of calamiteit te allen tijde intact blijven. Het elektronische systeem van de 4EVAC loopdrive monitort continu onderbrekingen en zal bij vaststelling daarvan ‘de zwakste schakel’ isoleren en zichzelf omleiden. Zo blijft de rest van het systeem functioneren. Het loopdrive systeem zal in de P+R’s opgebouwd worden uit zeven lussen, per verdieping dus één lus. Omdat er minder steeklijnen nodig zijn bespaard men bekabeling.

Installatie
Het gehele ontruimingsalarmsysteem zal geïnstalleerd worden door het Belgische securitybedrijf The Belgian. Voor 4EVAC is dit het eerste loopdrivesysteem in België en zal daarmee een bijdrage leveren aan de Internationale groei van het bedrijf.

Meer informatie over de Oostweelverbinding? Klik hier!

The solution
The 4EVAC evacuation alarm system and the loopdrive monitoring modules will be installed in the P+R facilities. With this, 4EVAC meets the demand for a compact and modular system. The loopdrive monitoring module is installed per floor and meets the requirements for the retention of audio transmission paths.

Requirements for retention
The transmission path of an evacuation alarm installation must remain intact at all times during a fire or calamity. The electronic system of the 4EVAC loopdrive continuously monitors interruptions and, when determined, will isolate “the weakest link” and redirect itself. This way the rest of the system continues to function. The loopdrive system in the P+R facilities will be built up from seven loops, one loop per floor. This way fewer stubs are needed and will save cabling.

Installation
The entire evacuation alarm system will be installed by the security company The Belgian. This is the first 4EVAC loopdrive system in Belgium and contributes to the international growth of the company.

More information about the Oostweel connection? Click here!

Compilatievideo/Compilation video Park & Rides:

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist.

Herman Benning

Accountmanager 4EVAC

+31 (0)6 31 75 83 29STUUR EEN E-MAILALLE INSIGHTS & EVENTS

Leave a Reply