Home » Videotechniek » Camera observatie in het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen

Camera observatie in het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen.

 

Juni 2021 telde het gevangeniswezen 8575 gedetineerden, justitiële jeugdinrichtingen 455 jongeren en bestond de forensische zorg uit 1403 TBS gestelden. De dagelijkse zorg van justitiabelen en de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij vraagt om een veilige en beveiligde gevangenisomgeving. Fysieke barrières als muren, tralies en cellen alleen zijn hiervoor niet genoeg. Gevangenissen hebben uiteenlopende behoeften omdat ze een evenwicht vinden tussen de beveiligingsvereisten voor de bescherming van werknemers, bezoekers en gedetineerden. Daarnaast is een gevangenis of justitiële inrichting een 24-uurs bedrijf, waar gedetineerden niet mogen ontkomen aan de toezicht van bewaking en cipiers. Zowel gedetineerden als bewakers worden regelmatig geconfronteerd met geweld, drugs, zelfverwonding en smokkelpraktijken (contrabande). Het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen maken daarom ook veel gebruik van camera observatie, drone detectie systemen (C-UAV of C-UAS) en artificial intelligence (AI).

Beproefd en integraal security concept
De experts van Hacousto Protec kennen het gevangenisdomein als geen ander. In het afgelopen decennia hebben we een veelvoud aan gevangenissen, open- en gesloten inrichtingen voorzien van digitale video observatie- en drone detectie systemen. We kennen de stakeholders binnen de justitiële keten, de wet- en regelgeving, eisen aan de beveiligingssystemen, cyberrisico’s en de processen van de gebruikers.

Met het concept van Hacousto Protec worden koppelingen gerealiseerd met andere elektronische (beveiliging)systemen en verschillende technieken slim gecombineerd. Routinematige taken worden geautomatiseerd en helpen de bewaarders bij het dagelijkse bewakingsproces.

“Drone technologie heeft een nieuwe dimensie en dreiging vanuit het luchtruim gecreëerd.”

Contrabande en drone detectie
Eén van de meest voorkomende en langdurige uitdagingen die de gevangenis beveiliging ondermijnen is smokkelwaar. Het smokkelen van verdovende middelen, mobiele telefoons en andere illegale voorwerpen is geen nieuwe bedreiging, maar kwaadwillende zoeken consequent naar nieuwe en meer geavanceerde methoden om contrabande binnen te krijgen. De komst van dronetechnologie heeft aanzienlijk bijgedragen aan het probleem en brengt een tal van veiligheidsrisico’s met zich mee.

Het grootste deel van de traditionele observatiemaatregelen zijn gericht op grondbeveiliging. Denk hierbij aan fysieke barrières, hoge muren, prikkeldraad en elektronische security systemen. Drone technologie heeft hierdoor een nieuwe dimensie en dreiging vanuit het luchtruim gecreëerd.

Door Hacousto Protec is naast AI software een integrale multisensor drone detectie oplossing ontwikkeld voor observatie en detectie van drones in het luchtruim. Hiermee kan ook de positie van de dronebestuurder worden bepaald. Het systeem voorziet in monitoring, detectie, tracking, classificatie, alarmering en visualisatie.

“Nieuwe uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.”

Cybersecurity en continuïteit van de bewaking
Binnen het gevangeniswezen is de complexiteit van automatisering & systemen sterk toegenomen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Onze opdrachtgevers in het gevangeniswezen stellen daarom steeds meer en hogere eisen aan onze systeembeveiliging, kennisniveau en certificeringen. Voor ons valt cybersecurity binnen een integraal security concept. Naast de techniek spelen organisatorische processen en menselijk gedrag een cruciale rol hierin. Dit begint al bij de ontwerpfase – security by design – en blijft altijd actueel in de gehele levenscyclus van de installaties.

Naast de normenkaders ISO-27001, CSIR en BIO certificeren en trainen we onze mensen vanuit de IEC 62443 norm. Hiermee borgen we het kennisniveau voor het juiste advies van informatiebeveiliging en cybersecurity in operationele klantomgevingen.

“Het bewakingsproces blijft te allen tijde intact.”

Ongehinderde bedrijfsvoering tijdens ombouw
Het gevangeniswezen is een 24/7 operationele omgeving. Zonder uitschakeling van oude systemen kunnen wij nieuwe systemen gefaseerd installeren: het bewakingsproces blijft te allen tijde intact. Om eventuele ombouw risico’s te beperken is goede communicatie en samenwerking met de gebruikers en ketenpartners cruciaal. Het integrale security concept is in detail uitgewerkt binnen ontwerp en uitvoering.

Multisensor counter drone detective.

(C-UAV / C-UAS)

Samen met onze partner Robin Radar Systems hebben we onze krachten gebundeld om een volledig geïntegreerde counter-drone-systemen te leveren voor perimeterbeveiliging, kritieke infrastructuur, industrie, overheid en justitiële objecten. Monitoring, detectie, classificatie, tracking en visualisatie in een multisensor oplossing.

Lees verder

Meer weten?

Neem contact op met onze expert.
Meer weten over  security concept en camera observatie in het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen?

Edwin Schriel

Account Manager Videotechniek

+31 06 1031 8599STUUR EEN E-MAIL