Home » Videotechniek » Service Level Agreement

Service Level Agreement.

Systeemgarantie op beschikbaarheid en instandhouding

Een video management systeem kan ingezet worden voor sociale veiligheid, terreinbewaking, bedrijfsprocesbeheer, onderzoek, opsporing en vervolging. Het kan bestaan uit enkele camera’s tot een complex video observatiesysteem met duizenden camera’s en toebehoren. Uitval van het video management systeem of componenten mag de continuïteit van bedrijfsprocessen niet in het gedrang brengen of de veiligheid van een object, situatie of omgeving beïnvloeden. Snelle en adequate opvolging bij uitval is essentieel om veiligheid, schade en continuïteit te garanderen.

Wij bieden u de mogelijkheid van een Service level Agreement die modulaire kan worden samengesteld en specifiek kan worden afgestemd op uw wensen en organisatie.

Afhankelijk van de processen en doelstelling van het videosysteem kunnen op meerdere vlakken garanties worden vastgelegd in een Service Level Agreement: 

 • Helpdesk 24/7
 • Remote monitoring
 • Response & restore
 • Upgrades & updates
 • Back-up inrichting
 • Preventief onderhoud
 • Spare-parts
 • Meerjaren Onderhoudsplan

Afhankelijk van de processen en doelstelling van het videosysteem kunnen op meerdere vlakken garanties worden vastgelegd in een Service Level Agreement:

 • Standby garantie voor correctief onderhoud (reactie- en oplostijden nader af te stemmen incl. mogelijkheid voor 365/24/7 service afdeling)
 • Preventief onderhoud
 • Conditiemeting (NEN2726 normering)
 • Spare-parts
 • Instandhoudingsplan

 

Whitepaper 

DOWNLOAD HIER DE WHITEPAPER VAN HET SERICE OPERATIONS CENTER (SOC)

In deze whitepaper vind je antwoord op:

 • Hoe het Service Operations Center een actieve rol kan spelen in het
  verhogen van de beschikbaarheid en prestaties van digitale netwerken
  en Video Management Systemen.

 • Hoe storingen, IT beheer- en herstelwerkzaamheden vanuit het SOC
  op afstand worden gemanaged.

 • Hoe goede security monitoring inzicht geeft in uw systemen en de
  status van uw digitale veiligheid.

 • Hoe u acute storingen snel kunt verhelpen middels een secure
  verbinding met het SOC en een 24/7 supportlijn.

 • Welke voordelen remote monitoring en een 24/7 supportlijn hebben
  in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw bedrijfssystemen.

Meer weten?

Meer weten over Service Level Agreements? Neem contact op met Hans.

Hans van Bavel

Manager ICT Services

+31 (0)6 300 948 22STUUR EEN E-MAIL