Skip to main content
Zoeken

Service-level-agreement

 

Systeemgarantie op beschikbaarheid en instandhouding
Een videomanagementsysteem kan ingezet worden voor sociale veiligheid, terreinbewaking, bedrijfsprocesbeheer, onderzoek, opsporing en vervolging. Het kan bestaan uit enkele camera’s tot een complex video-observatiesysteem met duizenden camera’s en toebehoren. Uitval van het videomanagementsysteem of componenten mag de continuïteit van bedrijfsprocessen niet in het gedrang brengen of de veiligheid van een object, situatie of omgeving beïnvloeden. Snelle en adequate opvolging bij uitval is essentieel om veiligheid, schade en continuïteit te garanderen.

Wij bieden u de mogelijkheid van een service-level-agreement (SLA) die modulair kan worden samengesteld en specifiek kan worden afgestemd op uw wensen en organisatie.

Afhankelijk van de processen en doelstelling van het videosysteem kunnen op meerdere vlakken garanties worden vastgelegd in een SLA: 

 • Helpdesk 24/7
 • Remote monitoring
 • Response & restore
 • Upgrades & updates
 • Back-up inrichting
 • Preventief onderhoud
 • Spare-parts
 • Meerjarenonderhoudsplan

Afhankelijk van de processen en doelstelling van het videosysteem kunnen op meerdere vlakken garanties worden vastgelegd in een SLA:

 • Standby-garantie voor correctief onderhoud (reactie- en oplostijden nader af te stemmen incl. mogelijkheid voor 365/24/7 serviceafdeling)
 • Preventief onderhoud
 • Conditiemeting (NEN2726 normering)
 • Spare-parts
 • Instandhoudingsplan

Whitepaper 

Download hier uw gratis whitepaper

In deze whitepaper vindt u antwoord op:

 • Hoe het managed service center (MSC) een actieve rol kan spelen in het verhogen van de beschikbaarheid en prestaties van digitale netwerken en videomanagementsystemen.
 • Hoe storingen, IT beheer- en herstelwerkzaamheden vanuit het MSC op afstand worden gemanaged.
 • Hoe goede securitymonitoring inzicht geeft in uw systemen en de status van uw digitale veiligheid.
 • Hoe u acute storingen snel kunt verhelpen middels een secure verbinding met het MSC en een 24/7 supportlijn.
 • Welke voordelen remote monitoring en een 24/7 supportlijn hebben in de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van uw bedrijfssystemen.

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over onze service-level-agreements? Neem contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail
Close Menu