Home » Gratis Whitepaper Veiligheid bij op afstand bedienbare objecten (bruggen)

Gratis Whitepaper: Veiligheid bij op afstand bedienbare objecten (bruggen)

Meer grip door uniform ontwerpproces en veiligheidskaders

De optimale integrale veiligheid bij op afstand bedienbare objecten in Nederland is een belangrijk agendapunt bij centrale en decentrale overheden. Met een aantal incidenten en ernstige ongelukken nog vers in het geheugen is een ieder zich bewust dat hier een verbeterslag kan worden gerealiseerd.

De onderzoeksraad voor veiligheid heeft recent een rapport gepubliceerd (Veiligheid van op afstand bediende bruggen) waarin geconcludeerd wordt dat bruggen die op afstand bediend worden, mogelijk onvoldoende veilig zijn en een risico kunnen vormen in het dagelijks gebruik. Daarbij is gesignaleerd dat de doorvertaling van de landelijke bruggen en sluizen standaard van Rijkswaterstaat niet verplicht is gesteld bij objecten van decentrale overheden zoals gemeentes en provincies. Uniformiteit in onder andere de cameraopstelling en bedieningssystemen verkleinen volgens de onderzoeksraad de veiligheidsrisico’s bij het bedienen van bruggen op afstand.

In deze Hacousto Protec Whitepaper komen de noodzaak om van elkaar te leren en het continu bewaken van de procesketen uitgebreid aan bod. Daarnaast vertellen we over de voordelen van het denken in processen en de noodzaak om diverse systeemtechnieken op elkaar af te stemmen.

whitepaper gratis, hacousto protec gratis whitepapers

In dit whitepaper vind
je antwoord op:

 • Hoe Hacousto Protec werkt vanuit een eenduidig geldend decentraal kader voor de inrichting, gebruikseisen en bediening van bruggen op afstand?
 • Hoe Hacousto Protec werkt vanuit het zichtveld van alle betrokken partijen en schakels?
 • Hoe techniek bijdraagt aan de veiligheid van op afstand bedienbare objecten (bruggen), zoals ‘Video By Design’, stitching en 3D simulatie?
 • Hoe er met een optimale inregeling van Cybersecuritymaatregelen en AVG-wetgeving onrechtmatig systeemgebruik van buitenaf kan worden geborgd en gemonitord?

Download Whitepaper.

  Meer weten?

  Neem contact op met onze specialist

  Meer weten over het whitepaper of onze aanpak? Neem contact op met Guido van Breen.

  Guido van Breen

  Account Manager Videotechniek

  +31 (0)6  1312 0678
  guido.vanbreen@hacoustoprotec.com

  ALLE INSIGHTS & EVENTS

  Leave a Reply