Skip to main content
Zoeken

Home » Zorgsystemen » Alarmering zorgmedewerker

Alarmering zorgmedewerker.

Campagnes zoals ‘handen af van onze hulpverleners’ geven de noodzaak van een veilige werkomgeving voor medewerkers in de sector ‘zorg en welzijn’ aan. Een veilig gevoel bij uw medewerkers zorgt voor minder stress en ziekteverzuim en is tevens goed voor de cliënt en patiënt.

Veiligheid voor zorgmedewerkers

De sector ‘zorg en welzijn’ is een brede sector en bestaat onder andere uit de thuiszorg, ziekenhuisverpleging, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, GGZ, maar ook medewerkers ambulancediensten en apotheken. Vaak werken zorgwerknemers alleen of kennen momenten waarop ze alleen werken. Agressie en geweld komen helaas te vaak voor.

Recente cijfers geven aan dat veel zorgverleners regelmatig te maken hebben met verbale en fysieke agressie door cliënten en patiënten.

Agressie en geweld komen het vaakst voor: ongeveer 60% van de medewerkers in de sector Zorg en Welzijn komt weleens in aanraking met verbale of fysieke agressie. In 95% van de gevallen is de agressie afkomstig van patiënten/cliënten of bezoekers. In de GHZ en de GGZ worden medewerkers het vaakst geconfronteerd met agressie: ruim 70% van de medewerkers in deze branches heeft hier mee te maken. In de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT)- sector is dit ongeveer 55%. In ziekenhuizen komt agressie het minst vaak voor (ruim 40%).

Bron sectorrapportage gezond en veilig werken in de sector Zorg en Welzijn. 12 juli 2016

Snel en adequate hulp

Op het moment dat zich een incident, calamiteit of noodsituatie voordoet is het fijn als er snel en op de juiste plek hulp in nood geboden kan worden. Door de zorgmedewerker uit te rusten met persoonsbeveiliging met locatiebepaling kan aan uw zorgmedewerker snel en adequaat hulp worden geboden.

In het kader van persoonsbeveiliging biedt plaatsbepaling voor medewerkers extra zekerheid in een zorgelijke situatie. Wanneer een zorgmedewerker in nood op de alarmknop van zijn of haar alarmunit drukt ontvangt de centrale meldkamer de noodoproep. De centrale meldkamer kan vervolgens snel en adequaat reageren en vervolgacties inzetten. Een veilig gevoel voor alle zorgmedewerkers.

Voordelen

  • Snelle alarmering
  • Discreet en veilig
  • Plaatsbepaling
  • Koppling met een gecertificeerd meldkamer
  • Veilige werkomgeving

Meer weten?

Enthousiast geworden over het alarmering zorgmedewerker?

Neem contact met Jeroen Ligterink voor meer info.

Jeroen Ligterink

Business Unit Manager Integrated Systems

+31 (0)88 142 85 00STUUR EEN E-MAIL
Close Menu