Skip to main content
Zoeken

Stil alarm voor een gestructureerde ontruiming

Bij een ontruimingsinstallatie denkt men al gauw aan een loeiende sirene die pijn doet aan de oren. In het geval van brand is het van essentieel belang dat de aanwezigen, in het kader van persoonlijke veiligheid, binnen een gebouw direct op de hoogte worden gesteld dat zij het pand dienen te verlaten. Dit kan in de meeste situaties door middel van luid alarm (slow whoop en gesproken woord). Bijna iedereen heeft weleens meegemaakt dat er een brandoefening was in een gebouw.

Er zijn natuurlijk ook situaties waarin luid alarm niet de gewenste vorm van alarmeren is. Denk bijvoorbeeld aan plekken waar mensen niet zelfredzaam zijn, zoals bijvoorbeeld in een ziekenhuis, zorgcentrum of gesloten inrichting. In deze gebouwen moeten de aanwezigen worden geholpen om zich in veiligheid te stellen bij brand. Bij luid alarm kan er paniek ontstaan en dit is natuurlijk niet wenselijk. Een draadloze stil-alarminstallatie biedt de verpleging of bewaking de mogelijkheid om snel en ordelijk de mensen naar buiten te begeleiden.

 

Het stil-alarmproces in een ziekenhuis
In een ziekenhuis zijn diverse afdelingen waar zorgverleners rondlopen. Al het personeel heeft zendapparatuur waarop zij berichten kunnen ontvangen. Hacousto Protec regelt het stil alarm in en zorgt ervoor dat de mensen die werkzaam zijn een signaal ontvangen. Zo wordt paniek onder aanwezigen in het gebouw voorkomen. Bij een calamiteit zorgt de bedrijfshulpverlener (BHV-er) voor de ontruiming conform het opgestelde protocol. Het is van essentieel belang dat de aanwezigen gestructureerd en geïnformeerd het pand verlaten.

Maar hoe train je op een noodsituatie? Na de implementatie van het stil alarm dienen de medewerkers met regelmaat te oefenen. Zo leert het personeel precies wat er van hen wordt verwacht. Oefening baart tenslotte kunst. Tijdens de training probeert het BHV-team het zo concreet mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door het opstellen van een aantal rolstoelen en deze vervolgens naar buiten te rijden. Dan ervaren de medewerkers hoe het is om snel en effectief tijdens een noodsituatie te handelen.


Combinatie stil en luid alarm
In de praktijk komt ook een combinatie van stil met luid alarm voor. Zo installeert Hacousto Protec met regelmaat een luid alarm in het directiegebouw van een zorginstelling met een stil-alarminstallatie op de verpleegafdelingen. Wij zorgen ervoor dat de systemen naadloos op elkaar aansluiten en passen binnen uw ontruimingsplan.

 

NEN 2575
NEN 2575 is een normering die eisen stelt aan het ontwerp, uitvoering, compatibiliteit en de betrouwbaarheid van ontruimingsinstallaties. Hacousto Protec levert en installeert alle ontruimingsalarminstallaties conform deze landelijk geldende norm. Vanuit onze integrale aanpak garanderen wij dat de producten, bekabeling en noodvoorzieningen aan deze norm voldoen en de BHV-organisatie juist wordt geïnformeerd. Bij een brand is het niet ondenkbaar dat de primaire stroomvoorziening uitvalt. Door middel van een noodstroomvoorziening blijft de ontruimingsinstallatie nog minimaal twaalf uur in bedrijf.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een stil alarm voor ontruimingen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail

Leave a Reply

Close Menu