Skip to main content
Zoeken

Onze ‘groene’ positie verankerd

Hacousto Protec is gecertificeerd voor milieumanagement ISO-14001

Met trots nam onze QHSE -manager Gerard van Osch het milieucertificaat ISO-14001 in ontvangst: “Met het behalen van het certificaat hebben we de eisen van ons milieumanagementsysteem en milieuprestaties gespecificeerd. Hiermee is onze ‘groene’ positie verankerd in de keten en in onze bedrijfsstrategie.”

 

Onze ankers
Gerard: “Door de invoering van de certificering hebben we beter inzicht in de huidige milieuwetgeving en naleving van de wettelijke eisen. Ook het bewustzijn van onze werknemers op het gebied van milieu is er flink op vooruit gegaan. Bijvoorbeeld binnen onze ICT-afdeling, daar worden producten als laptops, mobiels en PC-schermen apart en door een gecertificeerd bedrijf, veilig en verantwoord afgevoerd. Allereerst wordt alle data verwijderd, waarna demontage plaatsvindt. Hierna wordt het ‘afval’, milieuverantwoord vernietigd. Ook wordt door het hele bedrijf papier, toners en batterijen consequent verzamelend en centraal ingeleverd. Het is een standaard manier van werken geworden. En bij demontage van onze brand-, beveiligings-, video- en audiosystemen worden accu’s, printplaten en kabels afgevoerd naar een recyclebedrijf. Commercieel toont het ook absoluut zijn meerwaarde. We creëren kansen, doordat we inspelen op de verwachtingen van onze klanten op het gebied van milieuprestaties. We voldoen gewoonweg beter aan de klantwensen en -eisen.”

 

“Naast de milieucertificering ISO-14001 zijn we al zes jaar gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder niveau vijf. De resultaten geven aan dat Hacousto Protec het milieu belangrijk vindt. Nu en ook voor onze toekomst!”

ISO-14001 is dé mondiale norm voor milieumanagement.
Het milieucertificaat ISO-14001 sluit aan bij onderwerpen als MVO, circulaire economie en een duurzaam milieubeleid. ISO-14001 is dé mondiale norm voor milieumanagement. Deze internationale norm is bedoeld voor gebruik door een organisatie die op een systematische wijze haar milieuverantwoordelijkheden wil managen, die bijdraagt aan de milieupijler van duurzaamheid.

Bron: https://www.nen.nl/milieu/milieumanagement

Leave a Reply

Close Menu