Home » Renovatieproject groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland

Publicatiedatum: 14 maart 2019

Renovatieproject groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland.

13 beweegbare bruggen en 11 sluizen in Flevoland krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. Het project zal binnen de komende 5 jaar worden uitgevoerd. Een omvangrijk en complex renovatieproject dat er voor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen, zodat Flevoland via het water en via de weg goed bereikbaar blijft. 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kon wachten.

Sinds 1986 vallen de vierentwintig bruggen en sluizen, gebundeld op zestien locaties in twee polders, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. De renovatie bestaat uit het moderniseren en vervangen de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren van de bediening op afstand, renoveren of vervangen de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en het uitvoeren van civiele en waterbouwkundige werkzaamheden. Hacousto Protec levert haar bijdrage door het ontwerp, uitvoering en installatie van audiosystemen, waaronder omroep- en intercomsystemen, telefoons, praatpalen en marifoons.

Planning
Op 1 juni 2018 werd het contract met de aannemerscombinatie Croonwolter&dros-Hollandia Services gesloten. Daarmee was de uitvoeringsfase van start gegaan. De aannemer heeft inmiddels op hoofdlijnen een planning gemaakt voor het renovatiewerk. Uitgangspunten zijn dat er geen renovatiewerk tussen april en oktober zal plaatsvinden, omdat het dan erg druk is met (vaar)recreatie. Iedere locatie moet altijd bereikbaar zijn voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken en op 31 maart 2023 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Systems Engineering Methodiek voor Audio
Het project wordt uitgevoerd op basis van Systems Engineering. Bij Systems Engineering gaat het vooral over klanteneisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes.  Bij Hacousto Protec wordt met behulp van Systems Engineering het audioproject opgedeeld in kleine én beheersbare onderdelen. Deze delen hebben een onderlinge samenhang/relatie met de ‘requirements’ (eisen) die aan het renovatieproject gesteld worden. Hacousto Communicatiesystemen heeft alle eisen en raakvlakken afzonderlijk beschreven, beoordeelt en getest. Het audioproject wordt uitgevoerd vanuit een abstract kader tot een gedetailleerd uitvoeringsontwerp en zijn als volgt beschreven:

Meer weten?

Neem contact op met onze specialist.

Neem contact met Alex Angenent voor meer info?

Alex Angenent

Business Manager Communicatiesystemen

+31 (0)6 51 78 01 09STUUR EEN E-MAILALLE INSIGHTS & EVENTS

Leave a Reply