Skip to main content
Zoeken

Renovatieproject groot onderhoud bruggen en sluizen in Flevoland

Publicatiedatum: 14 maart 2019

13 beweegbare bruggen en 11 sluizen in Flevoland krijgen de komende jaren een flinke opknapbeurt. Het project zal binnen de komende 5 jaar worden uitgevoerd. Een omvangrijk en complex renovatieproject dat ervoor moet zorgen dat de bruggen en sluizen weer jaren mee kunnen, en Flevoland via het water en via de weg goed bereikbaar blijft. 75 jaar na het droogvallen van de Noordoostpolder is duidelijk dat modernisering niet langer kon wachten.

Sinds 1986 vallen de vierentwintig bruggen en sluizen, gebundeld op zestien locaties in twee polders, onder de verantwoordelijkheid van de Provincie Flevoland. Problemen met de elektrische installaties en mechanische onderdelen zorgden afgelopen jaren voor de nodige storingen en stremmingen. De renovatie bestaat uit het moderniseren en vervangen van de bediening- en besturingssystemen, standaardiseren van de bediening op afstand, renoveren of vervangen van de hydraulische en werktuigbouwkundige installaties en het uitvoeren van civiele en waterbouwkundige werkzaamheden. Hacousto Protec levert haar bijdrage door het ontwerp, uitvoering en installatie van audiosystemen, waaronder omroep- en intercomsystemen, telefoons, praatpalen en marifoons.

 

Planning
Het onderhoudsproject was een teamproject bestaande uit de aannemerscombinatie Croonwolter&dros – Hollandia Services, onderaannemers en leveranciers. In vier jaar moest deze flinke opknapbeurt geklaard worden. Binnen het team droeg elke organisatie de verantwoordelijkheid voor zijn of haar discipline en onderlinge afstemming met de andere partijen. Afstemming vond plaats op basis van een ‘lean planning’, waardoor de aaneenschakeling van werkzaamheden en activiteiten achtereenvolgens en op elkaar afgestemd worden. Op 1 juni 2018 werd het contract met de aannemerscombinatie Croonwolter&dros-Hollandia Services gesloten. Daarmee was de uitvoeringsfase van start gegaan. Bij het maken van de planning was één van de uitgangspunten dat er geen renovatiewerkzaamheden tussen april en oktober plaats zouden vinden, in verband met drukke (vaar)recreatie. Iedere locatie moest namelijk altijd bereikbaar zijn voor de scheepvaart, door slechts aan één object per polder te werken. Op 31 maart 2023 zijn alle werkzaamheden afgerond

 

Methodiek voor systeemengineering bij audioprojecten
Het project wordt uitgevoerd op basis van systeemengineering. Het gaat hierbij vooral over klanteisen, ontwerpafwegingen en gemaakte keuzes.  Bij Hacousto Protec wordt met behulp van systeemengineering het audioproject opgedeeld in kleine én beheersbare onderdelen. Deze delen hebben een onderlinge samenhang/relatie met de ‘requirements’ (eisen) die aan het renovatieproject gesteld worden. Hacousto Protec heeft alle eisen en raakvlakken afzonderlijk beschreven, beoordeeld en getest. Het audioproject wordt uitgevoerd vanuit een abstract kader tot een gedetailleerd uitvoeringsontwerp.

 

Meer weten?

Neem contact op met onze experts.
Of het nu gaat om bruggen, tunnels, stations, theaters, winkelcentra of andere objecten, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail

Leave a Reply

Close Menu