Skip to main content
Zoeken

Kwetsbare pony- en trainingskampen

Bezoekers en logees blinde vlek voor brandveiligheid
Een stalbrand heeft grote impact en gevolgen voor de bedrijfscontinuïteit op korte en lange termijn en mogelijk ook voor de reputatie van het bedrijf. Een stalbrand is een nachtmerrie voor elke paarden- of veehouder. De noodzaak van snelle branddetectie lijkt de agrarische sector langzaam te bereiken. Blinde vlek zijn de gestelde brandveiligheidsnormen voor bezoekers en logees. Trainingskampen, kleine- en grote evenementen en het steeds groter wordende aantal ponykampen lijken niet gedekt te zijn in de huidige wet- en regelgeving met betrekking tot brandveiligheid voor paarden- en veestallen.

Een brand kan zich razendsnel ontwikkelen. Tegen de tijd dat de brandweer ter plaatse operationeel is, is de getroffen stal vaak al niet meer te redden. Tot de brandweer er is, ben je op jezelf aangewezen. Het installeren van een brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem is daarom essentieel om paarden en vee tijdig te redden en een veilige en georganiseerde evacuatie voor niet alleen de stalmedewerkers, maar ook voor bezoekers en logees mogelijk te maken.

 

Actieplan brandveilige veestallen
Het Verbond van Verzekeraars, Brandweer Nederland, brancheverenigingen LTO Nederland en POV en de dierenbescherming presenteerden in juli 2018 het actieplan brandveilige veestallen. In 2018 zijn er al flinke stappen gezet in het brandveiliger maken van paarden- en veestallen. Zo is bijvoorbeeld de verplichte 5-jaarlijkse elektrakeuring ingevoerd. Inmiddels zijn duizenden bedrijven gekeurd en in orde bevonden.

In het actieplan staat helaas niks vermeld over risicobeheersing voor bezoekers en logees. Evenementen, pony- en trainingskampen zorgen niet alleen voor korte maar ook longstay bezoekers. Hun veiligheid is niet geborgd in het Bouwbesluit 2012 en mist de focus vanuit de agrarische sector. Deze groep is vaak onbekend met het gebouw, de vluchtwegen en welke acties ze moeten nemen bij het uitbreken van een brand of andere calamiteit. Bij het ontbreken van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie zullen zij niet tijdig worden gealarmeerd en zijn daardoor extra kwetsbaar. Een gezellig en onschuldig lijkend pony- of trainingskamp kan hiermee uitmonden in een ware catastrofe.

 

Oorzaken stalbranden
De meest voorkomende oorzaken van stalbranden zijn kortsluiting, problemen met elektriciteit en stof op lampen. Andere oorzaken zijn werkzaamheden in de stal waarbij vonken vrijkomen. Denk aan lassen, slijpen of branden. Ook roken en het weggooien van een sigaret is een oorzaak. Net als overige ontstekingsbronnen zoals bijvoorbeeld de vonk van een schakelaar of lamp die aangaat, een kapotte lager van een mixer, het schoonspuiten van de stal met een hogedrukspuit. En een deel van de stalbranden is het gevolg van een ontsteking van mestgassen. Gassen die vrijkomen bij de rotting van mest, zijn levensgevaarlijk. De gevaren bestaan uit vergiftiging, verstikking, brand en explosie.

 

Stikstofproblematiek zorgt voor onzekerheid na brand
De impact van een alles verwoestende brand is groot. Het is een traumatische ervaring voor mens en dier. Daarnaast duikt in de wederopbouw van het bedrijf de stikstofproblematiek op. Herbouwvergunningen, stikstof- en ammoniakrechten worden niet vanzelfsprekend opnieuw gegund aan een stal op de plaats waar deze al gevestigd was. Voor veel paarden- en veehouderijen is dit een serieuze bedreiging voor de continuïteit van hun bedrijf.

 

Snelle branddetectiesystemen
Het opstellen van een risico-inventarisatie voor brandveilige werkzaamheden, brandveilig bouwen (brandcompartimentering) en wat te doen bij brand is essentieel om de kans op een stalbrand te verkleinen. Door vervolgens snelle branddetectiesystemen (warmtesensoren, melders, nevenindicatoren) en een ontruimingsalarminstallatie te installeren worden de aanwezige stalmedewerkers, maar dus ook de bezoekers en logees tijdig gealarmeerd. En is er voldoende tijd om schade, letsel of erger te voorkomen.

Afbeeldingen zijn afkomstig van Academie Bartels. In de ontvangst- en cursusruimtes zijn twee brandmeldcentrales, diverse melders, nevenindicatoren en een ontruimingsalarminstallatie (type B) geplaatst. Ter voorkoming van stress bij de paarden zijn de gebieden waar de paarden staan en lopen voorzien van optische signaalgevers. Voor een mogelijke ontruiming van de appartementen en het logiesgebouw is een ontruimingsalarminstallatie type B+ geïnstalleerd.Een ontruimingsalarminstallatie type B+ wordt voorzien van een ‘slow-whoop’ alarmsignaal en een gesproken-woord-instructie
in twee talen (Nederlands en Engels).

Meldkamerdiensten naar de Nederlandse Veiligheidsdienst (NLVD)

Om tijdens een brand of noodsituatie snel en adequaat vervolgacties in te zetten kan er een doormelding naar de meldkamer van de Nederlandse Veiligheidsdienst  worden aangebracht. Brand- en storingsmeldingen kunnen door middel van een mobiele applicatie en een telefoongesprek aan de interne alarmorganisatie worden doorgegeven.

Meer weten?

Wilt u meer weten over brandveiligheid in paarden- en veestallen? Neem contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail

Leave a Reply

Close Menu