Brabanthallen klaar voor de toekomst met ontruimingsinstallatie

Brabanthallen, ontruimingsinstallatie

De Brabanthallen is een van de grootste evenementencomplexen in Nederland. Vanuit het hart van Den Bosch worden jaarlijks diverse beurzen, congressen, concerten en andere grootschalige bijeenkomsten gehouden. De veiligheid van bezoekers heeft topprioriteit bij deze evenementenlocatie. Een uitstekend functionerende ontruimingsinstallatie is daar een essentieel onderdeel van. Op zo’n plek waar veel mensen samenkomen, telt iedere seconde. Een snelle, veilige en georganiseerde evacuatie van de in de hallen aanwezige personen is een must.

De evenementenlocatie was op zoek naar een ontruimingsinstallatiespecialist die het huidige systeem kon upgraden. Hacousto Protec schakelde direct met de technische dienst van de Brabanthallen. Hoe kon het systeem voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en toekomstbestendig worden gemaakt? Bij Hacousto Protec werken we altijd meerdere scenario’s met voor- en nadelen uit, zodat de klant de oplossing kan kiezen die het beste bij hun business aansluit. Hierbij is de impact met kosten per onderdeel inzichtelijk gemaakt.

 

Samenwerken met stakeholders voor maximale grip
Bij dit type upgrades is nauwe samenwerking met eindgebruiker, adviseur, inspectiebureau en installateur van doorslaggevend belang. Wanneer je alle stakeholders op voorhand bij de te nemen stappen betrekt, kan je het project succesvol plannen en uitvoeren. Zo konden wij vooraf het wettelijk vereiste certificaat garanderen, omdat we gezamenlijk maximaal grip hadden op alle uit te voeren werkzaamheden.

 

Compliant met wet- en regelgeving
Bij Hacousto Protec staat het belang van de klant altijd voorop. Het ontruimingssysteem moet toekomstbestendig, uitbreidbaar en schaalbaar zijn. Onderdeel van de scope van de opdracht was de verantwoording voor installatiewerk zoals de stamkabels en glasvezelring. Daarom was het van essentieel belang om de installateur er nauw bij te betrekken. Hacousto Protec heeft als hoofdaannemer het plan van aanpak voor de uitvoeringsfase opgesteld en de installateur ingehuurd. De installateur werkte conform het gezamenlijke plan en in nauw contact met Hacousto Protec. Voor de klant was er maar één aanspreekpunt vanuit Hacousto Protec. Door deze werkwijze konden we alle risico’s op voorhand inzichtelijk maken en elimineren.

Brabanthallen, communicatiesystemen
Brabanthallen, ontruimingsinstallatie

Synchrone planning
Natuurlijk hebben wij in de planning rekening gehouden met de evenementen die tijdens de werkzaamheden zouden plaatsvinden. Hiervoor stonden wij in nauw contact met de evenementenlocatie. Door de goede onderlinge afstemming en de gefaseerde implementatie konden wij enerzijds de werking van het systeem en anderzijds de veiligheid van de locatie voor 100% borgen.

 

Bezoekers van de Brabanthallen mochten absoluut geen hinder van het werk ondervinden. De installatie heeft tijdens de werkzaamheden te allen tijde naar behoren gewerkt. De werkzaamheden zijn volgens planning uitgevoerd en opgeleverd (van 1 december 2021 tot en met 23 juni 2022). Door het gedegen en gedetailleerde plan van aanpak is het project zonder meerwerk succesvol afgerond. Brabanthallen is klaar voor de toekomst met deze upgrade van de ontruimingsinstallatie.

Meer weten?

 

Of het nu gaat om bruggen, tunnels, stations, theaters, winkelcentra of andere objecten, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing om de veiligheid te optimaliseren. Wilt u meer weten over het vergroten van de veiligheid? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail