Skip to main content
Zoeken

De verbindende schakel met de verkeerscentrale

‘Vanuit de functionele eisen van de Landelijk Tunnelstandaard voor bediening en beheer zijn koppelingen gelegd tussen de audio- en videosystemen enerzijds, en de zogeheten 3B-besturingsfuncties en de verkeerscentrale anderzijds’.

De Blankenburgverbinding tussen Vlaardingen en Rozenburg is een onmiskenbaar sterk staaltje civiele en maritieme engineering. Naast de bouwtechnische uitdagingen moest bouwconsortium BAAK op zoek naar een partner die de audio- en videosystemen kan realiseren als verbindende schakel tussen de weggebruikers en de centrale verkeersleiding van Rijkswaterstaat. Zo kwam men terecht bij Hacousto Protec, verantwoordelijk voor het ontwerp en de levering van de geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen.

Als de nieuwe A24 Blankenburgverbinding in 2024 wordt opengesteld voor het verkeer, zal Rijkswaterstaat de tunnels gaan bedienen en bewaken vanuit Verkeerscentrale Rhoon. “Nadat BAAK het Definitief Ontwerp (DO) had afgerond, is de markt gevraagd een aanbieding te maken voor de geïntegreerde video-, audio- en communicatiesystemen”, vertelt Alex Angenent, projectmanager bij Hacousto Protec. “Met bewezen technologie, projectresultaten op basis van systems engineering en een goede prijs kwamen wij als beste uit de bus. In nauwe samenwerking met het ontwerpteam van BAAK zijn we gezamenlijk tot het Uitvoerings Ontwerp (UO) gekomen.”

Van links naar rechts: Raimond van der Hoek, business development manager Hacousto Protec, Bertus van Jaarsveld, manager uitvoering VTTI en Fred Isselaar, inbedrijfsteller bij BAAK op het bouwterrein van de Hollandtunnel.

Meebeslissen in het ontwerp
De Blankenburgverbinding is ook voor Hacousto Protec een uniek project gezien de combinatie van een landtunnel, snelweg én zinktunnel. “Doordat we al in een vroeg stadium bij het project waren betrokken, konden we meebeslissen in het uiteindelijke ontwerp”, zegt Raimond van der Hoek, sales & contract manager bij Hacousto Protec. “Vanuit de functionele eisen van de Landelijk Tunnelstandaard voor bediening en beheer zijn koppelingen gelegd tussen de audio- en videosystemen enerzijds, en de zogeheten 3B-besturingsfuncties en de verkeerscentrale anderzijds. De complete Logische Functie Vervullers (LFV’s) voor omroep, CCTV, VIS, intercom en telefonie worden door ons ontworpen, geleverd, getest en opgeleverd.”

Van links naar rechts: Richard de Nijs en Alex Angenent

Veiligheidsnorm landelijke tunnelstandaard
“In het geval van een calamiteit, incident of stilstand in de tunnels en op het traject dienen het noodschema en de hulpdiensten direct ingezet te kunnen worden, zeker als elke seconde telt”, vertelt Richard de Nijs. “De camera’s kunnen zowel lokaal als in de verkeerscentrale worden gemonitord. Het intercomsysteem in de tunnels bestaat uit noodtelefoons bij iedere hulppostkast en intercoms bij verkeersdoorgangen. Zo kunnen weggebruikers bij een noodgeval snel contact leggen met de verkeerscentrale. Indien nodig kan de verkeerscentrale met de omroepinstallatie snel en gericht gesproken boodschappen en instructies naar de weggebruikers sturen in de tunnels en de toeritten.” Van der Hoek vult aan: “Onze speciale luidsprekers waarborgen een hoge geluidskwaliteit en spraakverstaanbaarheid. Voor de interne communicatie realiseren we een telefooninstallatie, zodat het (technisch) personeel met elkaar en met de verkeerscentrale kan communiceren.”

 

Ontwerprisico’s beheersen en minimaliseren
Al in de ontwerpfase heeft Hacousto Protec een testsysteem opgetuigd om de interfaces met deelsystemen ten aanzien van besturing en bediening van de installaties te kunnen testen om zo ontwerprisico’s te beheersen en te minimaliseren. Dit vooruitlopend op de volledige integratietesten in de FAT-testomgeving van BAAK. BAAK verzorgt zelf de montage van alle componenten conform het ontwerp en onze montage-instructies. Vervolgens komt Hacousto Protec in 2023 weer in beeld voor het in bedrijf stellen, bij de SAT en de eindrapportage. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over het vergroten van veiligheid in tunnels of bij andere kritische infraprojecten? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail

Leave a Reply

Close Menu