Hacousto Protec en NS staan samen voor een duidelijke boodschap

De belangrijkste en bekendste activiteit van NS is reizigersvervoer per spoor. Dagelijks vervoert de NS meer danéén miljoen reizigers met 4500 treinritten. Het Nederlandse spoorwegennet is daarmee het drukst bereden spoor van de Europese Unie, en na Zwitserland en Japan het drukste spoorwegennet ter wereld. NS is exploitant van ruim 390 spoorwegstations in Nederland. ProRail beheert hiervoor de sporen en technische voorzieningen. Doel van NS is ‘stationsgebieden tot leven te brengen’ door het aanbieden van diensten en faciliteiten en het zorgen voor optimaal reizigerscomfort.

 

De vraagstelling
Het merendeel van de stations was voorzien van oude omroepsystemen waarmee de reizigers niet meer juist konden worden geïnformeerd. Daarnaast wilden de NS en ProRail de overlast voor omwonenden graag beperken. Hiertoe heeft ProRail het plan ‘verbetering omroep’ opgezet. Doelstelling van dit plan zijn het uitstellen en herhalen van berichten, zodat de reizigers juist en duidelijk geïnformeerd worden en het beperken van overlast voor omwonenden. Eigenlijk wilde ProRail daarmee een reizigersomroepsysteem met intelligentie, oftewel een IROS.

 

De uitdaging van de bestaande infrastructuur
Vanuit ons specialisme op het gebied van audio en communicatie heeft ProRail deze vraagstelling neergelegd bij Hacousto Protec. De complexiteit van de vraagstelling zat in de gewenste intelligentie van het omroepsysteem en de audiodistributie over de bestaande infrastructuren. De infrastructuur kenmerkt zich door een opbouw van vele generaties waardoor de overbrenging van het bronsignaal zonder verlies een uitdaging is.

 

Onze oplossing
Hacousto Protec heeft in overleg met ProRail een unieke oplossing gerealiseerd met op maat geschreven software. Deze in eigen beheer ontwikkelde software zorgt voor de gewenste intelligentie en vormt de basis van het IROS. Met deze unieke oplossing is ProRail in staat om externe variabelen, die achtergrondgeluid kunnen veroorzaken, te detecteren. In geval van een verstoring door een langskomende trein wordt bijvoorbeeld de boodschap automatisch herhaald. De spraakverstaanbaarheid van het omroepbericht aan de reizigers wordt hiermee gegarandeerd.

Tevens hebben we een oplossing ontwikkeld voor de complexe infrastructuur. Met het modificeren van apparatuur en het bouwen van interfaces zorgen we voor een gegarandeerde hoogwaardige en kwalitatieve audiodistributie en overdracht van het bronsignaal voor elke aanwezige infrastructuur. Deze unieke combinatie in de oplossing en aantoonbare kwalitatief juiste werking met de bestaande infrastructuur was voor ProRail de doorslaggevende factor om te kiezen voor Hacousto Protec.

 

Betrouwbaarheid gegarandeerd
Op alle ruim 400 treinstations hebben we een omroepsysteem gerealiseerd, dat naast luidsprekers is opgebouwd met meetmicrofoons. Daarnaast is gekozen voor hoogrendementversterkers met een laag stroomverbruik zodat aan het MVO-beleid van ProRail wordt voldaan. De ontwikkelde software meet de achtergrondgeluidswaarde en wanneer het geluid boven de ingestelde drempelwaarde komt, wordt de boodschap automatisch herhaald. Tevens wordt de duur van het achtergrondgeluid gemeten, om ervoor te zorgen dat de boodschap nog relevant is. Wanneer de vooraf ingestelde lengte van het achtergrondlawaai wordt overschreden, krijgt de omroeper een melding dat de boodschap opnieuw moet worden ingesproken met de nieuwe tijdslijnen van aankomst van de trein.

 

Optimale ondersteuning
Naast de toegepaste technieken ondersteunt Hacousto Protec de NS ook op afstand, snel en efficiënt. Met onze dienst remote beheer ondersteunen we de operators bij dagelijkse en niet dagelijkse werkzaamheden. Tevens monitoren we ruim 400 systemen op afstand op een juiste werking, van de ingang tot de laatste luidspreker in de lijn. Hierdoor zorgen we samen met ProRail en NS voor een duidelijke en betrouwbare boodschap en optimaal reizigerscomfort.

Meer weten?

 

Of het nu gaat om bruggen, tunnels, stations, theaters, winkelcentra of andere objecten, Hacousto Protec vindt altijd een geschikte oplossing om de veiligheid te optimaliseren. Wilt u meer weten over het vergroten van de veiligheid? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

 

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail