Skip to main content
Zoeken

Camera-observatie in het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen

Juni 2021 telde het gevangeniswezen 8575 gedetineerden, justitiële jeugdinrichtingen 455 jongeren en bestond de forensische zorg uit 1403 TBS-ers. De dagelijkse zorg van justitiabelen en de voorbereiding op terugkeer in de maatschappij vraagt om een veilige en beveiligde gevangenisomgeving. Fysieke barrières als muren, tralies en cellen alleen zijn hiervoor niet genoeg. Gevangenissen hebben uiteenlopende behoeften zoals een evenwicht vinden tussen de beveiligingsvereisten voor de bescherming van werknemers, bezoekers en gedetineerden. Daarnaast is een gevangenis of justitiële inrichting een 24-uurs bedrijf, waar gedetineerden niet mogen ontkomen aan de toezicht van bewaking en cipiers. Zowel gedetineerden als bewakers worden regelmatig geconfronteerd met geweld, drugs, zelfverwonding en smokkelpraktijken. Het gevangeniswezen en justitiële inrichtingen maken daarom ook veel gebruik van camera-observatie, dronedetectiesystemen en kunstmatige intelligentie.

 

Beproefd en integraal securityconcept
De experts van Hacousto Protec kennen het gevangenisdomein als geen ander. In het afgelopen decennium hebben we een veelvoud aan gevangenissen, open- en gesloten inrichtingen voorzien van digitale video-observatie- en dronedetectiesystemen. We kennen de stakeholders binnen de justitiële keten, de wet- en regelgeving, eisen aan de beveiligingssystemen, cyberrisico’s en de processen van de gebruikers.

Met het concept van Hacousto Protec worden koppelingen gerealiseerd met andere elektronische (beveiliging)systemen en verschillende technieken slim gecombineerd. Routinematige taken worden geautomatiseerd en helpen de bewaarders bij het dagelijkse bewakingsproces.

Dronetechnologie heeft een nieuwe dimensie en dreiging vanuit het luchtruim gecreëerd.

Contrabande en dronedetectie
Eén van de meest voorkomende en langdurige uitdagingen die de gevangenisbeveiliging ondermijnen is smokkelwaar. Het smokkelen van verdovende middelen, mobiele telefoons en andere illegale voorwerpen is geen nieuwe bedreiging, maar kwaadwillende zoeken consequent naar nieuwe en meer geavanceerde methoden om contrabande binnen te krijgen. De komst van dronetechnologie heeft aanzienlijk bijgedragen aan het probleem en brengt een tal van veiligheidsrisico’s met zich mee.

Het grootste deel van de traditionele observatiemaatregelen zijn gericht op grondbeveiliging. Denk hierbij aan fysieke barrières, hoge muren, prikkeldraad en elektronische securitysystemen. Dronetechnologie heeft hierdoor een nieuwe dimensie en dreiging vanuit het luchtruim gecreëerd.

Door Hacousto Protec is naast AI-software een integrale multisensor-dronedetectie-oplossing ontwikkeld voor observatie en detectie van drones in het luchtruim. Hiermee kan ook de positie van de dronebestuurder worden bepaald. Het systeem voorziet in monitoring, detectie, tracking, classificatie, alarmering en visualisatie.

Cybersecurity en continuïteit van de bewaking
Binnen het gevangeniswezen is de complexiteit van automatisering & systemen sterk toegenomen. Dit brengt nieuwe uitdagingen met zich mee op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity. Onze opdrachtgevers in het gevangeniswezen stellen daarom steeds meer en hogere eisen aan onze systeembeveiliging, certificeringen en ons kennisniveau. Voor ons valt cybersecurity binnen een integraal securityconcept. Naast de techniek spelen organisatorische processen en menselijk gedrag een cruciale rol hierin. Dit begint al bij de ontwerpfase – security by design – en blijft altijd actueel in de gehele levenscyclus van de installaties.

Naast de normenkaders ISO-27001, CSIR en BIO certificeren en trainen we onze mensen vanuit de IEC 62443 norm. Hiermee borgen we het kennisniveau voor het juiste advies van informatiebeveiliging en cybersecurity in operationele klantomgevingen.

Nieuwe uitdagingen op het gebied van informatiebeveiliging en cybersecurity.

Ongehinderde bedrijfsvoering tijdens ombouw
Het gevangeniswezen is een 24/7 operationele omgeving. Zonder uitschakeling van oude systemen kunnen wij nieuwe systemen gefaseerd installeren. Het bewakingsproces blijft te allen tijde intact. Om eventuele ombouw risico’s te beperken is goede communicatie en samenwerking met de gebruikers en ketenpartners cruciaal. Het integrale securityconcept is in detail uitgewerkt binnen ontwerp en uitvoering.

Het bewakingsproces blijft te allen tijde intact.

Multisensor-counter-dronedetectie

Samen met onze partner Robin Radar Systems hebben we onze krachten gebundeld om volledig geïntegreerde counter-dronesystemen te leveren voor perimeterbeveiliging, kritieke infrastructuur, industrie, overheid en justitiële objecten. Monitoring, detectie, classificatie, tracking en visualisatie in één multisensoroplossing.

Lees verder

Meer weten?

 

Wilt u meer weten over camera-observatie bij gevangenissen en justitiële inrichtingen? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

+31 (0)88 1428 000Stuur ons een e-mail
Close Menu